Mesec: junij 2015 - stran 2 od 4

Osnutek Četrtega poročila Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji (rok za oddajo predlogov dopolnitev: 28. 6. 2015)

Kategorija: Družba/Mladina

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti vsem občinam z romskim prebivalstvom pošilja v pregled in morebitne dopolnitve osnutek gradiva Četrtega poročila Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji.   Urad za narodnosti ga je pripravil na podlagi prispevkov pristojnih ministrstev in vladnih služb, lokalnih samoupravnih skupnosti kjer prebiva romsko prebivalstvo in Sveta romske... Preberi več

Pobuda za uveljavitev začasne rabe opuščenih nepremičnin

Kategorija: Prostor

Inštitut za politike prostora, ki deluje kot neodvisna raziskovalna ter nevladna organizacija na področju prostora, je v okviru svojega v preteklosti uspešno izvedenega projekta Mreža za prostor dal pobudo, da se oživijo opuščeni prostori na način njihove začasne rabe, pri čemer imajo interes na tem zlasti nevladne organizacije, ki pri tem vidijo širši pozitiven učinek.... Preberi več

Delovna skupina za trajnostni turizem pri NALAS

Kategorija: NALAS / Turizem

Ljubljana, zelena prestolnica Evrope za leto 2016 in ena od svetovnih top 100 trajnostnih destinacij, je bila izbrana za kraj sestanka delovne skupine pri NALAS za trajnostni turizem. Sestanek je potekal 17. in 18. junija 2015. Na srečanju, ki smo ga v SOS, kot članica mreže NALAS organizirali z veliko pomočjo Zavoda Tovarna za trajnostni... Preberi več

V javni razpravi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov. V 1. členu predlagane uredbe se s spremembo prvega odstavka 42. člena veljavne uredbe (finančna jamstva) odpravlja napaka, saj upravljavci odlagališč ne zagotavljajo finančnih jamstev zaradi izvedbe ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju, kot je to določeno v veljavni ureditvi, ampak... Preberi več

Predstavitev in razprava o osnutku ZPPDUUP-1

Dne 17.6.2015 je v prostorih Državnega sveta RS potekala predstavitev in razprava o osnutku Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč (ZPPDUUP-1), ki so jo organizirale vse tri asociacije občin v sodelovanju z MGRT in Inštitutom za lokalno samoupravo. Po uvodnem pozdravu in nagovoru gospoda Lea Kremžarja, predstavnika SOS, je mag.... Preberi več

Prihodki lokalnih oblasti v JV Evropi

Kategorija: Finance

Grafični prikaz kaže na prihodke lokalnih samouprav, delež celotnih javnih prihodkov in BDP za vse člane skupine ter evropsko povprečje. Iz podatkov na grafu je razvidno, da lokalne oblasti v EU povprečno igrajo bistveno večjo vlogo kot z njimi primerljive oblasti držav članic NALAS. V Albaniji, na Kosovu in v Romuniji so skupni javni prihodki... Preberi več

Projekt zniževanja občinskih stroškov brez pričakovanih rezultatov – povprečnina bo morala biti višja

Kategorija: Finance

V prostorih Ministrstva za javno upravo je 16.6.2015 potekal sestanek med predstavniki občin (SOS, ZOS, ZMOS) in Ministrom za javno upravo dr. Borisom Koprivnikarjem, ki je poročal o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir. Minister Koprivnikar je povedal, da so na resornih ministrstvih opravili nekaj krogov pogovorov... Preberi več

SOS na sestanku z ministrico za izobraževanje, znanost in šport

Vodstvo Skupnosti občin Slovenije se je odzvalo povabilu ministrice za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maje Makovec Brenčič na uvodno srečanje predstavnikov MIZŠ ter predstavnikov reprezentativnih združenj občin. Srečanje je bilo namenjeno predvsem dogovoru o nadaljnjem sodelovanju ter o izmenjavi stališč o odprtih vprašanjih. Na sestanku so predstavniki asociacij občin opozorili na (pre)nekatera še odprta... Preberi več

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Zakon prinaša spremembe na področju javnih zavodov – se nanašajo na strateške načrte javnih zavodov, evidenco javnih zavodov s področja kulture in usposabljanje članov svetov javnih zavodov. Z zakonom se natančneje opredelijo javni zavodi,... Preberi več