Mesec: junij 2015 - stran 3 od 4

Sestanek v zvezi z ukrepi za zniževanje stroškov delovanja občin in odprava administrativnih ovir

Kategorija: Politika in uprava

Vodstvo Skupnosti občin Slovenije se bo v naslednjem tednu sestalo z ministrom pristojnim za lokalno samoupravo, Borisom Koprivnikarjem in z državno sekretarko na Ministrstvu za finance mag. Matejo Vraničar. Na sestanku bosta o dosedanjih aktivnostih in rezultatih medresorskega usklajevanja nabora predpisov, katerih spremembe so predlagale asociacije občin in ki naj bi vplivale na prihranke občin, informirala predstavnike Skupnosti... Preberi več

Posvet Kako do Eu sredstev – teritorialno sodelovanje Ajdovščina

Kategorija: Strategije, OP-ji

V sredo 10. junija smo v sodelovanju z SVRK-jem izvedli posvet z naslovom Kako do EU sredstev-teritorialno sodelovanje. Na posvetu so predavatelji predstavili novosti v novi finančni perspektivi 2014-2020, osnutke čezmejnih programov Slovenija-Italija, Slovenija – Avstrija ter Slovenija- Hrvaška. V nadaljevanju je sledila še predstavitev transnacionalnih programov (Mediteran, JV Evropa, Centralna Evropa, Alpe). Na posvetu... Preberi več

Spremembe Zakona o varstvu okolja

Obveščamo vas, da se spreminja Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), v delu, ki se nanaša na okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (črtajo se določbe tretjega in četrtega odstavka 172. člena ZVO-1). Ker se določbe nanašajo tudi na naprave za predelavo ali odstranjevanje nevarnih odpadkov, po postopkih kot so določeni v... Preberi več

Spoštovanje javnega reda in miru na ravni lokalne samouprave

Kategorija: Okolje / Varnost

Skupnost občin Slovenije kot reprezentativno združenje njenih članic se zaveda problematike kršitev javnega reda in miru na lokalni ravni. Dobrini javnega reda in miru izključujeta vsa protipravna dejanja, ki kakorkoli kršijo splošna pravila vsakdanjega dela in življenja. Kljub podrobni pravni ureditvi na tem področju (29. poglavje KZ-1, UL RS, št. 55/08 s spremembami in dopolnitvami,... Preberi več

Brezmesni ponedeljki – En dan na teden lahko spremeni svet

Kategorija: Družba/Mladina / Okolje

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi k vključitvi v mednarodno kampanjo brezmesnih ponedeljkov. Skupnost občin Slovenije se je priključila projektu humanitarnega društva Food For Life Global – Meat Free Monday. Z vključitvijo v projekt Meat Free Monday bodo otroci deležni zdravih, brezmesnih obrokov, skupaj z njimi pa bodo tudi zaposleni v slovenskih vrtcih in šolah in s tem občine prispevali k bolj zdravemu okolju. Da... Preberi več

SOS poziva k uresničevanju zavez dogovora o višini povprečnine za leto 2015

Kategorija: Politika in uprava

Dne 8.6.2015 je Skupnost občin Slovenije naslovila na predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja in ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja, dopis s pozivom v zvezi z uresničevanjem zavez Vlade RS v skladu z dogovorom o višini povprečnine za leto 2015. Skupnost občin Slovenije v dopisu ugotavlja in opozarja, da do 8. junija 2015 s... Preberi več

Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne vode

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne vode. Osnutek uredbe ureja oz. združuje uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja okolja pri odvajanju komunalne odpadne vode... Preberi več

Pravilnik o določitvi občutljivih območij

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Pravilnik o določitvi občutljivih območij. V osnutku pravilnika so določena občutljiva območja na podlagi meril iz osnutka Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Skladno s temi merili kot občutljivo območje določa vodno telo površinske vode ali njegov del: – pri katerem je mogoče ugotoviti ali pričakovati... Preberi več

6. poletne igre SOS

Dobra volja, športno vzdušje in uspehi tekmovalnih ekip prejšnjih, 5. poletnih iger SOS v Hajdini, so zadosten razlog, da vas županje in župane, podžupanje in podžupane, svetnice in svetnike, zaposlene v mestnih in občinskih upravah ponovno povabimo na  6. POLETNE IGRE SOS ki bodo v petek, 19.06.2015 v športnem parku v Šmartnem ob Paki  ... Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil v medresorsko usklajevanje dan Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije. S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije, ki spreminja in dopolnjuje 6 členov Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI), želi Ministrstvo za okolje in... Preberi več