Mesec: junij 2015 - stran 4 od 4

Posvet Kako do EU sredstev teritorialno sodelovanje

Kategorija: Strategije, OP-ji

V sredo 3. junija smo v sodelovanju z SVRK-jem izvedli posvet z naslovom Kako do EU sredstev-teritorialno sodelovanje, ki se ga je udeležili več kot 70 udeležencev. Na posvetu so predavatelji predstavili novosti v novi finančni perspektivi 2014-2020, osnutke čezmejnih programov Slovenija-Hrvaška, Slovenija – Avstrija ter Slovenija- Madžarska. V nadaljevanju je sledila še predstavitev transnacionalnih... Preberi več

Stališča o oprostitvi plačila upravne takse – odvetniki, nepremičninski posredniki

Skupnost občin Slovenije je prejela pojasnili s strani Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za javno upravo v zvezi oprostitev plačila upravne takse za potrdila o namenski rabi zemljišč za odvetnike in nepremičninske posrednike. Ministrstvo za pravosodje je prejelo predlog Odvetniške zborni Slovenije za brezplačno izdajo potrdil o namenski rabi zemljišč, in sicer da se odvetnikom na... Preberi več

Predlog spremembe Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč

S strani Ministrstva za obrambo smo prejeli v obravnavo Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč. V skladu s predlogom se spreminjajo pogoji za graditev novih zaklonišč (stara zaklonišča ostanejo in se morajo ohraniti) in sicer se zmanjšuje pogoj za zaklonišča v naseljih iz 5.000 prebivalcev na 10.000 prebivalcev, ter v vrtcih... Preberi več

Sestanek z ministrom Židanom o predlogu ZKZ-E in prenosu zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se dne 27.5.2015 udeležili sestanka, ki ga je v zvezi z vprašanji občin glede sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) in prenosa zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč, sklical minister mag. Dejan Židan. Skupnost občin Sloveniji je v postopku priprave ZKZ-E večkrat posredovala predloge in pripombe k vsebini zakonodajne spremembe, MKGP pa... Preberi več

Podpora svetovnemu dnevu čebel

Dne 29.5.2015, je predsedstvo SOS na svoji 2. redni seji sprejelo sklep, da Skupnost občin Slovenije podpira pobudo za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel pri Organizaciji združenih narodov. Na sestanku z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejanom Židanom je bila namreč izpostavljena želja, da tudi občine podprejo pobudo za razglasitev 20. maja... Preberi več