• Domov
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I)

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni obravnavi Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I), s katerim želi Ministrstvo za finance poenostaviti postopke pobiranja davkov oz. zmanjšati administrativno breme zavezancev za davek in povečati preglednost davčnega postopka. In sicer na način, da se spremeni drugi odstavek 50. člena ZDavP-2, sprememba bi določala, da če je davek izključno prihodek proračuna občine, se davek, ki se ugotavlja z odločbo o odmeri davka, ne odmeri, če ne bi presegel 5 evrov.

Tukaj si lahko preberete celotno besedilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I).

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in mnenje posredujete najkasneje do petka, 19.6.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.