• Domov
  • Projekt zniževanja občinskih stroškov brez pričakovanih rezultatov – povprečnina bo morala biti višja

SPOROČILO ZA JAVNOST SOS-

– ZA TAKOJŠNJO OBJAVO –

Ljubljana, 16.6.2015 – v prostorih Ministrstva za javno upravo je potekal sestanek med predstavniki skupnosti občin in Ministrom za javno upravo dr. Borisom Koprivnikarjem, ki je poročal o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir.

Minister Koprivnikar je povedal, da so na resornih ministrstvih opravili nekaj krogov pogovorov o možnih izvedljivih ukrepih, s katerimi bi lahko znižali stroške za občine. Pri tem se je pokazalo nekaj možnosti sprememb zakonodaje, ki bodo realizirane v letošnjem letu, kljub temu pa je minister izrazil, da pretiranega zadovoljstva z doseženim tudi na njihovi strani ni.

Bojan Kontič, podpredsednik SOS in predsednik ZMOS je v imenu obeh organizacij izpostavil, da so organi zastopniških organizacij na skupni seji predsedstev soglasno ugotovili, da glede na možno realizacijo ukrepov za znižanje stroškov do 30.6.2015, ni realno

znižanje povprečnine na 500,83 €. Zato je predlagal, da se Vlada drži dogovora in s spremembo Zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS 14/15) zagotovi normalno financiranje občin v drugi polovici leta 2015, saj bodo skupnosti občin v nasprotnem primeru primorane poiskati zaščito na Ustavnem sodišču. S strani Skupnosti občin Slovenije je bilo izpostavljeno predvsem, da pričakujejo takšne ukrepe, ki bodo sistemski in ne parcialni ter bodo vplivali na stroške v vseh občinah.

Minister Koprivnikar povedal, da so rešitve, ki so jih iskala ministrstva trajne, zato bodo imele učinke več let, obljubil pa je tudi, da bodo nadaljevali z delom na projektu zniževanja stroškov za občine. Predlagal je, da bi na sestanku sprejeli konsenz, da je višina prihranka 9 mio. € (razliko do manjkajočih 22,8 mio. € bo vlada zagotovila iz sredstev na ministrstvih) ter višina povprečnine v drugi polovici leta 514,22 € na prebivalca.

S strani Skupnosti občin Slovenije so opozorili na dejstvo, da se o oceni finančnih prihrankov poprej z ministrstvom še niso pogovarjali ter, da je k temu potrebno pristopiti bolj resno in podkrepljeno z analizami. Prav tako so poudarili, da za sprejem takšne ponudbe na današnjem sestanku SOS nima mandata, da pa se bodo do predlaganega opredelili v naslednjih nekaj dneh po posvetu z občinami članicami.


Nazadnje posodobljeno: