• Domov
  • Uredba o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki je del ukrepa Razvoj kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlog Uredbe o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki je del ukrepa Razvoj kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Podukrep Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete je del ukrepa Razvoj kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020. Uredba določa namen podpore, upravičence, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe. Tukaj si lahko preberete celotno besedilo predloga.

Vljudno vas naprošamo, da vaše morebitne pripombe oziroma stališče posredujte najkasneje do torka, 30.6.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.