• Domov
  • Vabilo medijem – minister Koprivnikar se bo sestal s predstavniki občin

Vlada Republike Slovenije se je na seji dne 12. 6. 2015 seznanila s tretjim poročilom Ministrstva za javno pravo o napredku ministrstev pri znižanju stroškov občin na podlagi 4. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, podpisanega dne 29. 1. 2015 med vlado in združenji občin. Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance sta opravili pogovore z vsemi ministrstvi, ki so pristojna za nabor predpisov, katerih spremembe so predlagale skupnosti občin.

Predstavniki skupnosti občin se bodo tako 16.6.2015 ob 15.00 uri v prostorih Ministrstva za javno upravo na tržaški 21, Ljubljana, sestali z Ministrom za javno upravo dr. Borisom Koprivnikarjem in državno sekretarko Ministrstva za finance mag. Matejo Vraničar, da bi predstavnikom občin poročala o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir.

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije bodo po opravljenem pogovoru z ministrom Koprivnikarjem na razpolago za izjave za javnost.


Nazadnje posodobljeno: