• Domov
  • Arhiv za julij, 2015

Month: julij 2015

Kohezijske novice v juniju

Izšla je junijska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. Če želite aktivno sodelovati pri vsebini Kohezijskega kotička, ste s svojimi predlogi lepo vabljeni.

Vlada z znižanjem povprečnine ravna protizakonito – občine bodo izkoristile vsa pravna sredstva

– SPOROČILO ZA JAVNOST SOS- – ZA TAKOJŠNJO OBJAVO – Maribor, 14.7.2015 – V Skupnosti občin Slovenije pojasnjujemo, da je s strani Državnega zbora RS sprejeta višina povprečnine v 519 EUR na prebivalca nezakonita in ne pokriva izračunanih stroškov za izvajanje zakonsko določenih nalog občin. Zato bo Skupnost občin Slovenije, kakor določa že dvakrat sprejeti… Preberi več

Pomoč na domu kot oblika socialnovarstvene storitve

Institut pomoči družini na domu je opredeljen v Zakonu o socialnem varstvu (U. l. RS, št. 3/07, v nadaljevanju: ZSV) in pomeni praktično organizirano obliko pomoči, namenjeno upravičencem, ki sicer imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami,… Preberi več

Zniževanje števila registriranih brezposelnih oseb v Sloveniji se nadaljuje

Število registriranih brezposelnih oseb pada. V prvi polovici leta 2015 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje v povprečju prijavljenih 117.081 oseb (6 odstotkov manj kot v prvi polovici leta 2014). Konec junija 2015 je bilo registriranih 110.245 brezposelnih oseb, kar je 1,9 % manj kot maja.  Spodnji graf prikazuje stanje po območnih enotah Zavoda…. Preberi več

Povpraševanje o pobratenju s slovensko občino

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo odbora za pobratenje mest nemške občine Korntal-Münchingen. Ker gre pri pobratenju za idejno zamisel dolgotrajnega prijateljstva dveh ali več mest oziroma občin, izmenjavo izkušenj in medsebojno pomoč ter deljenje dobrih praks med njimi, za kar si prizadeva tudi Skupnost občin Slovenije, zainteresirane občine članice vabimo, da si: –… Preberi več

Trajnostna mobilnost in aktivnosti slovenskih občin

Vedno bolj se zavedamo negativnega vpliva prometa na okolje (onesnaževanje ozračja, hrup, energetska potratnost), na zdravje in samo kakovost bivanja. Od točke A do točke B sicer želimo priti hitreje, pogosteje in pod lastnimi pogoji, a hkrati bolj kakovostno ter okoljsko in socialno sprejemljivo. Trajnostna mobilnost poskuša učinkovito združiti na prvi pogled nasprotujoče si želje…. Preberi več

Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v obravnavi predlog Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin s prilogo, ki ureja način, postopke in roke za izdajo soglasja ministra za finance k zadolževanju občin. Ker je rok za podajo pripomb izredno kratek, vas vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje… Preberi več

Evidentiranje člana – delovna skupina za Strategijo na področju razvoja trga

Skupnost občin Slovenije je prejela poziv Ministrstva za infrastrukturo k imenovanju predstavnika SOS v medresorsko delovno skupino za pripravo Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju. Lani je bila v Uradnem listu EU objavljena Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna… Preberi več