• Domov
  • Evidentiranje člana – delovna skupina za Strategijo na področju razvoja trga

Skupnost občin Slovenije je prejela poziv Ministrstva za infrastrukturo k imenovanju predstavnika SOS v medresorsko delovno skupino za pripravo Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju.

Lani je bila v Uradnem listu EU objavljena Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, katere glavna cilja sta zmanjšati odvisnost od nafte in ublažiti negativen vpliv prometa na okolje.

Direktiva nalaga državam članicam EU, da morajo sprejeti »nacionalni okvir politike za razvoj trga v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju ter za vzpostavitev ustrezne infrastrukture«. Ker so ukrepi na tem področju lahko različni, je potrebno ustanoviti medresorsko delovno skupino, ki bo pripravila Strategijo RS na tem področju.

Določeni ukrepi so povezani z aktivnostmi na področju lokalnih skupnosti, zato je predlagano, da v delovni skupini sodeluje tudi predstavnik občin oz. Skupnosti občin Slovenije.

Skupnost občin Slovenije se v ta namen obrača na občine članice SOS, da predlagajo kandidatko/kandidata za imenovanje v omenjeno delovno skupino. Predlagani mora poznati in imeti izkušnje in znanja s tega področja. Tukaj najdete dopis in obrazec za evidentiranje.

Evidentiranje je odprto vključno do četrtka, 9.7.2015. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.