• Domov
  • Informacija o izdaji odločb o odmeri NUSZ za leto 2015

Obveščamo vas, da smo s strani Ministrstva za finance prejeli informacijo o stanju izdaje odločb o odmeri NUSZ za leto 2015.

FURS odločbe že izdaja, kdaj jo izda pa je tudi odvisno od tega kdaj občina predloži podatke. Trenutno je izvedena že več kot polovica odmer za pravne in za fizične osebe. Finančni uradi še niso prejeli odatkov od 64 občin za pravne osebe in 59  občin za odmero fizičnih oseb. Za določene občine, ki so podatke na FURS že posredovali, finančni urad še preglejuje podatke ali se usklajuje z občino. V skladu z zakonodajo bo tudi v teh primerih odločba izdana v 3 mesecih po prejemu oz. potrditvi podatkov.

Celotno obrazložitev Ministrstva za finance lahko najdete tukaj.