Mesec: julij 2015 - stran 2 od 3

Izvedene delavnice za vzpostavitev mreže žensk v lokalni politiki

Kategorija: OPENN / Projekti

Skupnost občin Slovenije je 7.7., 8.7. in 9.7. skupaj s partnerji Mirovnim inštitutom, Filozofsko fakulteto v Ljubljani, Ženskim lobijem Slovenije, Združenjem mest in regij Norveške v Mariboru pripravila delavnice, namenjene županjam, podžupanjam, direktoricam občinskih uprav in mestnim in občinskim svetnicam na temo žensk v lokalni politiki. Delavnice so bile izvedene v okviru mednarodnega projekta OPENN,... Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1A)

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Državni zbor oddal Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji v mnenje občinskim svetom ter županjam in županom občin in mestnih občin. Predlog poslancev vključuje spremembe 1. člena (dodaja se pojem sintska skupnost), 6. člena (uvaja tripartitno, po številu članov neomejeno sestavo vladnega... Preberi več

Sestanek glede sprememb 79. člena Zakona o vodah

V petek, 3.7.2015, je v prostorih MKGP potekal sestanek na temo usklajevanja amandmaja, ki spreminja 79. člen veljavnega Zakona o vodah s katerim se ureja način nadomestil oziroma nadomestnih zemljišč zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih. Predstavnica MKGP, državna sekretarka mag. Tanja Strniša, je izpostavila, da je trenutni način izplačevanja nadomestil urejen po... Preberi več

Posvet “Optimizacija stroškov v vrtcih in pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah”

Dne 8.7.2015 je Skupnost občin Slovenije izvedla delovni posvet na temo optimizacije stroškov v vrtcih in pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah, namenjen zaposlenim v občinah, pristojnih za področje predšolske vzgoje. Na posvetu so predstavniki pristojnega ministrstva in predstavniki občin predstavili možnosti za upravljanje vrtcev na način, ki omogoča večjo racionalizacijo delovanja vrtcev, kar pa... Preberi več

Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo 2015-2016

V četrtek, 9. julija 2015 je na MOP potekal sestanek, kjer je vabljenim SOS in ZOS (ZMOS je udeležbo opravičil) mag. Tanja Bogataj, državna sekretarka, predstavila Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo 2015-2016 (OPZG). Predstavila je napredek na dokumentu, povedala, da so ob MOP, MGRT, SVRK, MJU, MKGP vključili še dodatne resorje in sicer... Preberi več

Upravna taksa za potrdilo o namenski rabi zemljišča (stečajni upravitelji)

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za javno upravo prejela pojasnilo Ministrstva za pravosodje, glede obveznosti plačila upravne takse stečajnih upraviteljev za potrdilo o namenski rabi zemljišča. Ministrstvo za pravosodje pojasnjuje, da ker potrdilo o namenski rabi ne vsebuje osebnih podatkov in je namenjeno seznanitvi s podatki o zemljišču in njegovi prostorski umestitvi (grafični... Preberi več

Dobrodošel vpogled v stanje prostora pri nas

Kategorija: Okolje / Prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je prvič po letu 2001 pripravilo celovit pregled stanja v državi na področju urejanja prostora. V Poročilu o prostorskem razvoju Slovenije povzema ključne značilnosti in trende prostorskega razvoja v Sloveniji, nudi pregled izvajanja politike prostorskega razvoja v zadnjem desetletju in podaja priporočila za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Ugotovitve... Preberi več

Nadaljevanje pogovorov o višini povprečnine

Dne 7. julija 2015 so se predstavniki asociacij občin ponovno sestali s predstavniki deležnih ministrstev z namenom nadaljevanja pogovorov o višini povprečnine v drugi polovici leta 2015 in o predlogih sprememb predpisov, ki bi naj občinam znižali stroške. Prisotni so glede na prejeto gradivo – tabelo s prihranki občin z metodologijo oziroma obrazložitvijo, po kateri... Preberi več

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda

Obveščamo vas, da je v javni razpravi osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda. V osnutku pravilnika se sklici na predpise spremenijo in dopolnijo tako, da se uskladijo z osnutkom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in osnutkom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o... Preberi več