• Domov
  • Zniževanje števila registriranih brezposelnih oseb v Sloveniji se nadaljuje

Število registriranih brezposelnih oseb pada. V prvi polovici leta 2015 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje v povprečju prijavljenih 117.081 oseb (6 odstotkov manj kot v prvi polovici leta 2014). Konec junija 2015 je bilo registriranih 110.245 brezposelnih oseb, kar je 1,9 % manj kot maja.  Spodnji graf prikazuje stanje po območnih enotah Zavoda.

Stevilo registriranih brezposelnih oseb po območnih službah ZRSZ.png

 

Tudi število na novo prijavljenih brezposelnih oseb je manjše, v prvi polovici leta 2015 je teh bilo 46.411 oseb (7,4 odstotke manj kot v prvi polovici leta 2014). Največji delež le-teh so predstavljali tisti, ki so izgubili zaposlitev za določen čas (26.409), število presežnih delavcev oz. stečajnikov je manjše kot v primerljivem obdobju preteklega leta (8.079), prijavilo pa se je tudi 5.703 iskalcev prve zaposlitve. Iz evidence Zavoda se je odjavilo 55.654 oseb. Od tega 40.733 zaradi nove zaposlitve, kar je 3,3 odstotka manj kot preteklo leto.

V strukturi prijavljenih oseb se povečuje delež žensk, starejših (starih 50 let in več), ter dolgotrajno brezposelnih, znižuje pa se delež mladih brezposelnih do dopolnjenega 30. leta starosti. Teh je bilo junija 2015 prijavljenih 25.433, kar je 12,8 odstotkov manj kot junija 2014.

 

 

starostna slika brezposelnih
Deleži nekaterih kategorij registriranih brezposelnih oseb (v %)

V ukrepe aktivne politike zaposlovanje (APZ) se je letos že vključilo 18.152 brezposelnih oseb, 41,2 odstotkov od tega starih med 15. in 29. let. Ker se izvajanje novega OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014 – 2020 še ni pričelo, je število vključenih v APZ za 8 odstotkov nižje kot prejšnje leto.

Glede na analizo bodo ukrepi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti usmerjene v delo z dolgotrajno brezposelnim, med temi bodo najbolj osredotočeni na starejše, nižje izobražene in mlade. Tako so aktivnosti za sprejem novih Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanje za obdobje 2016 – 2020 že v teku.[1]

 

 

[1] ZRSZ


Nazadnje posodobljeno: