• Domov
  • Sistem P+R parkirišč (Parkiraj in pelji se) po slovenskih občinah

Namen P+R (ang. P & R) parkirišč je spodbuditi uporabo javnega potniškega prometa (JPP), optimizirati stroške prevoza ter posledično zmanjšati uporabo in s tem število osebnih avtomobilov v mestnih središčih. Parkiraj in pelji se sistem je eden pogostih elementov učinkovitejše trajnostne mobilnosti saj spodbuja kakovostnejši in fleksibilnejši potniški promet. Parkirišče na obrobju mesta postane vezna točka, kjer uporabniki osebnih avtomobilov le-tega parkirajo in se na pot v središče mesta odpravijo z mestno avtobusno linijo ali s kolesi iz servisa izposoje koles, pogosto omogočenim v (bližini) P+R parkirnih mest.

V Uradnem listu št. 59/2013 je Ministrstvo za infrastrukturo 12. julija 2013 objavilo Javni razpis ”Parkiraj in pelji se”. V okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, 2. razvojne prioritete ”Cestna in pomorska infrastruktura – področje javnega potniškega prometa” so predvideli 8 mio sredstev iz evropskega kohezijskega sklada, na katerega so se lahko prijavile lokalne skupnosti. V primeru, da so P+R parkirišča smiselno uvrščena v prostor z vidika prevoza potnikov in se povezujejo z JPP, so bile občine upravičene do 85 % sofinanciranja. V letu 2013 se je za projekte namenilo 150.000 €, naslednje leto 3 mio., leta 2015 pa je bilo na razpolago 4.850.000 milijona €. Na razpisu je bilo uspešnih dvanajst projektov iz devetih slovenskih občin. V prvem prijavnem roku (rok prijave je bil 6. september 2013) so odobrili sredstva šestim projektom iz petih občin (dve občini Koper, Ig, Škofljica, Murska Sobota in Ptuj), v drugem prijavnem roku (rok prijave: 11. oktober 2013) pa dvema občinama (Domžale in Vrhnika). V zadnjem, tretjem roku, na katerega so se občine lahko prijavile do 30. januarja 2014, so odobrili sofinanciranje štirih projektov, dvema projektoma MOL in po enega občinama Zagorje ob Savi in Koper.

S pomočjo evropskega kohezijskega sklada so v središču Škofljice uredili 88 parkirnih mest po sistemu P+R z dvema električnima polnilnima postajala in 21 parkirnimi mesti za kolesa. Podobno so v letu 2014 uredili parkirišče v občini Ig. Po predhodno izvedeni anketi so ugotovili, da morajo zagotoviti vsaj 34 parkirnih prostorov za uporabnike P + R sistema v bližini postajališča mestnega avtobusa. Oba projekta sta skupaj prejela okoli 450.000 € sredstev.

Projekt ”Urejanje mirujočega prometa Park & Ride na parkirišču pri bolnišnici Rakičan” je eden tistih, potrjenih že v prvem prijavnem roku razpisa. Okoli 500.000 € vreden projekt asfaltiranja gramoznega parkirišča pri bolnišnici Rakičan je predvidel 237 novih parkirnih mest, od koder se dnevni migranti v samo mesto odpravijo z mestno kartico za mestni avtobus Sobočanec. Kot za vsi ostale projekte je skrajni rok za končanje del in predajo v uporabo 31. december 2015.

V občini Domžale so v letu 2014 pričeli z gradnjo ”parkiraj in pelji se” parkirne hiše v treh etažah z 228 parkirnimi mesti, od tega 12 mesti rezerviranimi za gibalno ovirane. Na 2,2 milijona ocenjen domžalski projekt je izmed vseh prijavljenih prejel največ ( 1,5 milijona) sredstev na javnem razpisu. Konec julija 2015 je v centru Domžal pričela delovati nova garažna hiša, sicer del mreže Ljubljanske urbane regije. Ob prvem vstopu uporabnik pridobi mestno kartico, na katero se mu naložita dve brezplačni karti za uporabo JPP (Kam Bus) za isti dan. Izdaja kartice se vračuna v parkirnino, ker pa blagajna denarja ne vrača – plačilo pa je mogoče tudi s plačilnimi ali kreditnimi karticami – se nanjo naloži morebiten dobropis.

V občini Vrhnika, natančneje na dveh platojih med najbolj prometnima cestama v Sinjo Gorico so v 2014 prav tako načrtovali ureditev P+R parkirišč. S tem so pridobili 149 parkirnih mest za avtomobile in 20 do 60 parkirnih mest za kolesa. Zaradi slabe nosilnosti so morali najprej opraviti predobremenilni nasip in po šestih mesecih nadaljevali z gradnjo.

V juniju 2015 so pričeli z gradbenimi deli za parkirišče P+R na Ptuju. Zadružni trg bo po novem trajnostno mobilnostna točka in mesto za 102 parkirna mesta, od tega 5 mest za gibalno ovirane, štiri parkirna in polnilna mesta za avtomobile na električni pogon, šest za avtobuse in dve avtobusni postajališči za javni promet. V spremljajočem objektu na jugozahodni strani bodo: Infotočka, javne sanitarije, nadstrešek za čakajoče potnike in prostor za kolesa. Tudi Mestna občina Ptuj je za 760.000 € vreden projekt dobila nekaj več kot 515.000 € nepovratnih sredstev. Že v septembru 2015 se pričakuje predaja objekta v uporabo.

Sistem ”Parkiraj in pelji se” je morda najbolje dodelan v Mestni občini Ljubljana in njeni okolici. 15 občin iz območja osrednjeslovenske statistične regije Ljubljanska urbana regije (občine MOL, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Domžale, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Medvode, Moravče, Škofljica, Trzin, Vodice in Vrhnika) je v sklopu Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) uspešno prijavilo projekt ”Mreža P + R zbirnih središč v LUR”. Z vzpostavitvijo 23 zbirnih središč ”Parkiraj in prestopi” P+R parkirišč se nadaljuje skrbno načrtovana politika trajnostne mobilnosti, ki jo v tej regiji izvajajo že več let.

V MOL že delujejo štiri parkirišča po tem sistemu: P + R Stožice, P + R Dolgi most (uspešno prijavljen na javni razpis), P+R Studenec ter P+R Ježica, ki skupaj ponujajo 1704 parkirnih mest. Do konca leta 2015 bo s pomočjo skoraj 1,5 milijonov € evropskega denarja ob Barjanski cesti na Barju nastalo peto. Slednje bo poleg končnega postajališča mestnega avtobusa ponujalo 340 parkirnih mest, polnilna mesta za vozila na električni pogon, sanitarije in kolesarnico.