• Domov
  • Učeča se mesta (2. mednarodna konferenca, 28. – 30. 9 . 2015, Mexico City)

Dve leti po Pekinški deklaraciji o gradnji učečih se mest in Glavnih značilnostih učečih se mest bo med 28. in 30. septembrom 2015 potekala 2. mednarodna konferenca učečih se mest v Mexico City, Mehiki. Tekom te se bo nadgrajevalo idejo ‘gradnje trajnostnih učečih mest’ in prispevalo k uresničevanju UNESCO 2030 agende v izobraževanju. Delo bo potekalo na več nivojih: plenarna zasedanja, vzporedni regionalni in forum županov. Župani, občinski sektorji za izobraževanje, strokovnjaki iz mednarodnih organizacij, nevladne organizacije in korporacije, ki so dejavne na področju vseživljenjskega učenja so prisrčno vabljeni konec septembra v Mexico City.

Več o sami konferenci in registracija.

Mesta so gonilna sila razvoja. Raziskave so pokazale, da so učeči se prebivalci, ki neprestano pridobivajo nove spretnosti in znanja širokega spektra, bolje pripravljeni na spremembe iz okolice. Učeča se mesta (ang. Learning Cities) prepoznajo vlogo (vseživljenjskega) učenja, so v koraku s časom ter spodbujajo razvoj inovativnih strategij učenja.

Da se zagotovi smernice in nudi podporo ter pokaže, kako se vire mesta najbolj efektivno spremeni v priložnosti za učenje, je UNESCO Inštitut za vseživljenjsko učenje (UIL) iz Hamburga ustanovil UNESCO Globalno zvezo učečih se mest (GNLC) ter skupaj z mednarodno skupino strokovnjakov osnoval seznam ključnih značilnosti takšnega mesta.

Osnovni pogoj za razvoj učečega se mesta so močna politična volja, vodstvo in sodelovanje vseh deležnikov pri ustvarjanju in aktiviranje in uporaba vseh virov. Ne glede na razlike v kulturi, etnični sestavi in zgodovinskem ozadju je tem mestom skupno, da učinkovito mobilizirajo svoje vire v vseh sektorjih z namenom, da:

  • vzpodbujajo vključujoče učenje od primarnega do visokošolskega izobraževanja,
  • revitalizirajo učenje znotraj družine in skupnosti,
  • pospešujejo učenje za in na delovnem mestu,
  • povečujejo uporabo modernih tehnologij učenja,
  • zvišujejo kvaliteto in odličnost v učenju in
  • gojijo kulturo vseživljenjskega učenja.

Ob tem dajejo prostor opolnomočenju skupnosti in posameznika, socialnim vezem, ekonomskemu razvoju, kulturnemu razcvetu in trajnostnemu razvoju.