• Domov
  • Dobre prakse nizkoogljičnega delovanja in Katalog zelenih delovnih mest

Umanotera je v okviru projektov Slovenija znižuje CO2: dobre prakse in Spodbujamo zelena delovna mesta tekom let 2011 in 2014 zbrala več kot 60 primerov slovenskih in tujih dobrih praks. V novem videu, ki si ga lahko ogledate nekoliko nižje, je predstavljenih 20 novo evidentiranih, ki pokrivajo področja: (1) energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije ter energetska prenova stavb, (2) trajnostno gospodarjenje z gozdovi, predelava lesa v obrti in industriji, les kot gradbeni material in oskrba z lesnimi gorivi, (3) ekološko kmetovanje, (4) trajnostni razvoj podeželja, trajnostne občine (5) trajnostna mobilnost, (6) trajnostna proizvodnja in potrošnja. Med slednjimi najdemo tudi občinske prakse, ki so nam lahko za vzgled in inspiracijo.

 

Video s predstavitvijo kar 20 nizkoogljičnih dobrih praks, ki se izvajajo na Slovenskem

Video s predstavitvijo kar 20 nizkoogljičnih dobrih praks, ki se izvajajo na Slovenskem

Medtem pa se že nadaljuje evidentiranje dobrih praks, ki jih bo Umanotera predstavila javnosti v tem in prihodnjem letu. V Umanoteri vabijo podjetja, občine in ostale organizacije k sodelovanju pri evidentiranju dobrih praks.  O svojih ali drugih dobrih praksah jih predlagatelji lahko obvestijo preko spletnega obrazca na info@umanotera.org. V pomoč pri odgovoru na vprašanje »Kaj je dobra praksa?« so na voljo smernice za evidentiranje dobrih praks. Evidentiranje dobrih praks poteka do 30. septembra 2015.

 

Katalog ”Zelena delovna mesta: dobre prakse, Katalog 2014 je izšel v sodelovanju Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj in Urada Vlade RS za komuniciranje. V katalogu kot na spletni strani www.zelenadelovnamesta.si osredotočajo na zelena delovna mesta v kmetijstvu, godno-lesni predelovalni industriji, komunali, trajnostni energetiki, turizmu, socialnem podjetništvu.

Katalog

 

______________

Povzeto po spletni strani Umanotera.