• Domov
  • Letno srečanje Skupine neodvisnih strokovnjakov za Evropsko listino lokalne samouprave pri Svetu Evrope

Skupina neodvisnih strokovnjakov za Evropsko listino lokalne samouprave  pri Svetu Evrope (The Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government) se je 24. in 25. septembra 2015 sestala na rednem letnem srečanju. Razpravljali so o večih aktivnostih, ki so v teku, med drugim o stanju lokalne in regionalne demokracije in o trendih regionalizacije v članicah Sveta Evrope. Posebno pozornost so namenili analizi odločitev najvišjih sodnih instanc, ki se nanašajo na uporabo in uveljavljanje Evropske listine lokalne samouprave. V tem okviru so se seznanili z letošnjo prelomno odločitvijo italijanskega ustavnega sodišča in sklenili, da je treba zelo skrbno spremljati pogoje za uporabo Evropske listine lokalne samouprave v državah, ki so jo ratificirale. Preliminarni rezultati te analize bodo predstavljeni februarja 2016, ko se sestane nadzorni odbor Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti. (Vir: dr. Iztok Rakar, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani)


Nazadnje posodobljeno: