Mesec: september 2015 - stran 2 od 4

Posvet SOS o tem kako oblikovati kolesarsko turistično destinacijo

Kategorija: Turizem

18. septembra 2015 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Kranj ter Zavodom tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, organizirala posvet z naslovom »Kako oblikovati kolesarsko turistično destinacijo«. Uvodoma je navzoče pozdravil župan MO Kranj, Boštjan Trilar, nato pa predal besedo predavateljem. Jana Apih iz Zavoda tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, je predstavila umestitev kolesarskega produkta... Preberi več

Reševanje odprtih zadev z MOP in MDDSZ

Kategorija: Finance

Dne 21.9.2015 je potekal četrti krog pogajanj med Vlado RS in predstavniki občin za višino povprečnine v letu 2016. Na sestanku so predstavniki asociacij občin izpostavili tudi problematiko v zvezi s pravnimi podlagami za določanje NUSZ. V zvezi s tem je Skupnost občin Slovenije posredovala številne pozive na pristojne in izpostavila na sestankih s predstavniki ministrstev, da... Preberi več

Ustanovna seja Komisije za integracijo romske skupnosti pri SOS

V četrtek, 24. septembra 2015, je v prostoru Občine Krško potekala prva, ustanovna seja Komisije SOS za integracijo romske skupnosti. Seje so se udeležile štiri že potrjene članice Komisije kot dva nova člana. Članice in člani so prikazali splošno sliko romske tematike v njihovi občin. Dotaknili smo se romskih naselij po občinah članicah komisije, opazili, da je stanje... Preberi več

Slovenski župani obiskali občino Neumarkt na Tirolskem

Slovenska nogometna ekipa županov, se je udeležila strokovnega obiska občine Neumarkt v času od 17. do 20. septembra. V času obiska smo si skupaj z župani iz Avstrije, Nemčije, Italije in Južne Tirolske ogledali občino Neumarkt, kot smo se udeležili ogleda njihovih vinogradov, ter sadovnjakov. Župan občine Neumarkt Horst Pichler je predstavil razvoj občine in... Preberi več

V četrtem krogu pogajanj še brez uskladitve povprečnine

Kategorija: Finance / Zakonodaja

V prostorih Ministrstva za finance je  21.9.2015 potekal četrti krog pogajanj med Vlado RS in predstavniki občin za višino povprečnine v letu 2016. Ministrstvo za finance bo predlog proračuna, ki bo vseboval s stani Vlade predlagano višino povprečnine, sicer v obravnavo posredovalo že ta petek, vendar so predstavniki Vlade RS zagotovili, da je čas za končne... Preberi več

Predstavitev in razprava o Predlogu sprememb in dopolnitev ZSPJS

Kategorija: Nekategorizirano

Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirata predstavitev in razpravo o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, z namenom seznanitve občin z novostmi, ki so predvidene v besedilu predlaganih členov sprememb in dopolnitev ZSPJS, razrešitev odprtih vprašanj in seznanitev... Preberi več

Začetek projekta CAPE AB

Skupnost občin Slovenije je partner v konzorciju novega projekta CAPE-AB, sofinanciranega iz programa Evropa za državljane. V Gradcu v Avstriji so se sestali partnerji projekta CAPE-AB. Sestanek je potekal od 17. do 18. septembra 2015 in udeležila se ga je tudi predstavnica SOS. Po uspešni izvedbi projekta “CAP-ABC”, je Evropska unija odobrila 140.000 evrov za... Preberi več

Osnutek okvirnega programa prehoda v zeleno gospodarstvo

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Osnutek Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom za leti 2015-2016 s prilogo, ki predstavlja program oz. akcijski načrt.Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov, ki jih lahko pošljete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do 29. septembra 2015. Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom... Preberi več

Potrjena so nova Urbactova akcijska omrežja!

Kategorija: Projekti / Prostor

Inštitut za politike prostora obvešča, da je URBACT  potrdil 21 novih akcijskih omrežij, ki bodo s skupnimi močmi pripravljala akcijske načrte za posamezna mesta. Omrežja bodo z aktivnostmi začela že v tem mesecu. Izpopolnila bodo projektne prijave, iskala pa bodo tudi dodatne partnerje. Če vas kateri od projektov, ki so bili potrjeni, zanima in bi... Preberi več