• Domov
  • Prostori sodelovanja – Skupnostne prakse v urejanju prostora (IPOP)

E-časopis Prostori sodelovanja, Skupnostne prakse v urejanju prostora je letni časopis, ki ga v okviru Mreže za prostor izda Inštitut za politike prostora.

Spletni časopis prinaša zanimiv popis skupnostnih praks urejanja prostora v Sloveniji. Bistveno pri le-teh je, da samoorganizirane pobude prihajajo ‘od spodaj’ in to pogosto s strani neformalno povezanih skupnosti.

 

Časopis, katerega prvo in drugo številko  najdete na dnu prispevka, kot tudi njegova spletna stran se drži osnovne forme prinašanja člankov različnih avtorjev iz področij: Somobilnost, Skupnostna prenova, Začasna raba prostora, Stanovanjske skupnosti, Sodelo, Lokalne ekonomije in kot novost druge številke časopisa, Urbano vrtnarjenje.

 

Prijetno branje vam želimo!

 

Prostori sodelovanja, št. 1 (IPOP) – maj 2014.

Prostori sodelovanja, št.:2 (IPOP) – avgust 2015.