• Domov
  • Vprašalnik o prihodnjih potezah Konvencije županov

Konvencija županov združuje skoraj 6500 občin podpisnic, ki predstavljajo več kot 200 milijonov prebivalcev. Zavezali so se k zmanjševanju CO2 emisij za 28 % v povprečju (podpisniki konvencije se prostovoljno odločijo koliko nad 20 % se bodo zavezali) in sicer do leta 2020, kar dejansko presega trenutno EU 2020 strategijo. Oktobra 2014 se je EU zavezala k še bolj ambicioznemu cilju: zmanjšati količino emisij za 40 % do leta 2030. Konvencijo podpira Odbor regij (CoR) in v njej vidi ključno iniciativo, ki lahko lajša prehod na nove energente.

V duhu slednjega je pisarna Konvencije županov pripravila vprašalnik, ki bo pomagal pri oblikovanju njenih naslednjih korakov. Služil bo Odboru regij in Evropski komisiji pri osnovanju njihove politike do Konvencije županov. Naslovljen je na vse lokalne on regionalne oblasti, mreže, ki jih zastopajo ter druge zainteresirane.

Vprašalnik bo odprt do 23. septembra 2015. Rezultati raziskave bodo objavljeni v oktobru 2015 v obliki poročila. Vprašalnik vam vzame 8-10 minut časa, je anonimen in ga je mogoče izpolniti v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Vprašalnik v slovenskem jeziku