• Domov
  • Arhiv za oktober, 2015

Mesec: oktober 2015

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da v usklajevanju predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Poglavitne rešitve predloga zakona se nanašajo na večjo fleksibilnost pri določanju plač in odpravo avtomatizmov pri določanju plače. Večja fleksibilnost se zagotavlja pri določanju plače na ravni posameznega javnega uslužbenca v odvisnosti od rezultatov dela…. Preberi več

Oktobrska številka Kohezijskega e-kotička

Obveščamo vas, da je izšla oktobrska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. Tokratna številka je posvečena različnim programom EU za finančno obdobje 2014 – 2020.

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v medresorskem usklajevanju osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju, katerega glavni cilj je podrobneje urediti izvajanje Uredbe (EU) št. 650/2012 (predvsem določitev pristojnega organa za njeno izvajanje, ki bo omogočila hitrejše in enostavnejše dedovanje z mednarodnim elementom). Predvsem želimo mnenja in stališča na predlagani 3…. Preberi več

Zeleno javno naročanje v Sloveniji in EU

Slovenske politike GPP Akcijski načrt za zeleno javno naročanje Vlada Republike Slovenije je dne 21.5.2009 sprejela Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009 – 2012, ki sledi smernicam in pričakovanjem Evropske komisije v zvezi z naročanjem okolju prijaznega blaga, storitev in gradenj – t.j. da se do leta 2010 kar 50% javnih naročil… Preberi več

Izdatki države po funkcionalni klasifikaciji – primerjava Slovenije in članic EU

Podroben prikaz izdatkov posameznih držav Evropske unije po posameznih funkcionalnih namenih porabe v letih 2008, 2010 in 2013 (zadnji razpoložljivi podatki) nam nudi zanimivo sliko. V izdatkih za javno upravo je Slovenija pod evropskih povprečjem. Če primerjamo leti 2008 in 2013, država porabi več denarja za servisiranje javnega dolga (2,7 % BDP, oziroma 1,7 %… Preberi več

Odprto pismo predsedniku Vlade RS

V petek, 23.10.205 smo Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Združenje občin Slovenije predsedniku Vlade RS in medijem posredovali odprto pismo, v katerem predsednika Vlade RS seznanjamo z alarmantnim stanjem na področju lokalne samouprave, povzročeno zaradi konstantnega nižanja sredstev občinam. Odprto pismo lahko preberete s klikom TUKAJ.

Objavljen javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«

  Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 78/2015 z dne 16.10.2015 objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4:… Preberi več