• Domov
  • Optimizacija stroškov pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah

Dne 7.10.2015 je v Laškem potekal delovni posvet na temo optimizacije stroškov pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah. Na dogodku so predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predstavili zdajšnjo ureditev šolskih prevozov, predstavili možne spremembe predpisov. V okviru predstavljenega se je razvila razprava o prednostih in slabostih sedanje in predvidene ureditve med udeleženci in predstavniki ministrstva. Program se je nadaljeval s predstavitvijo predstavnice Ministrstva za infrastrukturo o spremembi predpisov o prevozih v cestnem prometu, ki se pa prav tako nanašajo na prevoze osnovnošolskih otrok.  Na temo aktivnosti Javne agencije RS za varnost prometa je predstavnik slednje med predstavitvijo tudi napovedal, da bodo predvidoma v mesecu novembru tega leta objavljene usklajene smernice za izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti in posredovane le te vsem OŠ ter lokalnim skupnostim (SPV-jem in občinskim upravam) ter da je predvidena medresorska uskladitev in dopolnitev področne zakonodaje na področju šolskih poti. Posvet se je zaključil s predstavitvijo primerov v občinah v zvezi s vsebinsko izvedbo razpisa glede prevozov osnovnošolskih otrok.

 

295457_493618633986790_1183757326_n