Mesec: oktober 2015 - stran 2 od 4

Ali bodo občine z 2.1.2016 ugasnile parkomate?

Kategorija: Infrastruktura

V četrtek 22. oktobra je na MF potekal sestanek o možnih nadgradnjah parkomatov, na način, da bodo izvajali delo v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov. Težave so v tem, da vzdrževalci parkomatov ne morejo zagotoviti nadgradnje parkomatov tako, da bodo delovali v skladu z zakonom. Naslednji problem pa je cena, saj so vzdrževalci/proizvajalci... Preberi več

Izveden posvet z delavnico o osnovnih mediacijskih orodjih

Kategorija: Sociala in Delo

V Trzinu smo 21.10.2015 ponovili seminar s praktično delavnico na temo osnovnih mediacijskih orodij za vodilne kadre v občinah. V seminarskem delu je predavatelj dr. Martin Lisec ozavestil stopnjo konfliktnosti, ki se pojavlja v lokalnih skupnostih v odnosu med nadrejenim in zaposlenimi, med vodjo in stranko, orisal je proces reševanja konflikta ter pomen pravilnega načina... Preberi več

Osnutek Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2015 do 2020

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo Osnutek Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2015 do 2020. Vljudno vas prosimo, da nam vaša mnenja k osnutku operativnega programa sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 20.11.2015. Osnutek OP Priloga 1 Priloga 2 Priloga 3 – 1. del, 2. del Priloga 4 Priloga... Preberi več

Konferenca Mediteranska mreža najlepših vasi

Iz Skupnosti občin Slovenije smo se odzvali povabilu na 3. mednarodno konferenco Najlepših vasi Mediterana, ki je potekala v soboto in nedeljo 17. in 18. oktobra v Italijanskem mestecu Cisternino. Manjša mesta, bogata s kulturno dediščino, imajo potencial za razvoj turizma, vendar običajno premalo sredstev za uspešno promocijo. S povezovanjem oziroma mreženjem teh mestec ali... Preberi več

Vladna spletna stran o tematiki prihoda beguncev v Slovenijo

Najosnovnejše informacije za splošno javnost o tem, kako se vlada sooča s problematiko prihoda beguncev v Slovenijo, so na voljo na spletni strani pomoc.beguncem.gov.si. Tu Vlada Republike Slovenije sproti objavlja vsa sporočila za javnost na temo migracij, posnetke novinarskih konferenc (ki jih lahko sicer spremljate tudi prek neposrednega prenosa na http://www.vlada.si ), na voljo pa... Preberi več

Slovenija ima tri nove mladim prijazne občine

Kategorija: Družba/Mladina

Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja že četrto leto zapored podeljuje certifikat Mladim prijazna občina. V letu 2015 so si certifikat prislužile 3 občine. Certifikat, ki je edinstveno tovrstno certificiranje v Evropi, predstavlja priznanje lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe na identificiranih prednostnih... Preberi več

Dogovor med SOS in GURS glede pogostejšega zajemanja podatkov za občine

Obveščamo vas, da se je Skupnost občin Slovenije obrnila na Geodetsko upravo z željo, da bi zagotovili pogostejše zajemanje podatkov za občine in njihova pooblaščena podjetja iz registrov GURS. Geodetska uprava je tudi uradno posredovala dopis v katerem sporočajo, da obstoječi sistem PGP/OPGP dograjujejo, saj nameravajo dodati še podatke Zemljiškega katastra, Katastra stavb in registra nepremičnin.... Preberi več

Osnutek Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest

S strani Ministstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest. V dopisu ministrstvo navaja, da se bodo z navedenim pravilnikom občinam znižali, saj bi zmanjšali pogostost opravljanja pregledniške službe, kot se po navedbah zmanjšujejo stroški zimske službe (prevoznost ceste z daljšim naklonom je prevozna že če je prevozna s... Preberi več

3. sestanek medresorske delovne skupine za VVO

V sredo 14.10.2015 je potekal tretji sestanek medresorske delovne skupine za pripravo prehoda iz sistema izplačevanja nadomestil na vodovarstvenih območjih po shemi državnih pomoči v sistem izplačevanja odškodnin na podlagi civilnega prava. Namen sestanka je bil pregled odgovora Evropske komisije na vprašanje, ali gre s predlagano spremembo 79. člena Zakona o vodah pri izplačevanju odškodnin... Preberi več

Zakon o dimnikarskih storitvah v medresorski obravnavi

Obveščamo vas, da je v medresorskem usklajevanju Zakon o dimnikarskih storitvah, iz katerega je bil odstranjen predlog prenosa nadzora nad uporabniki na občinsko inšpekcijsko službo. V kolikor bi želeli posredovati vaše pripombe in predloge na predlog zakona v medresorskem usklajevanju vas prosimo, da to storite do 29.10.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.