• Domov
  • Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v medresorskem usklajevanju osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju, katerega glavni cilj je podrobneje urediti izvajanje Uredbe (EU) št. 650/2012 (predvsem določitev pristojnega organa za njeno izvajanje, ki bo omogočila hitrejše in enostavnejše dedovanje z mednarodnim elementom).

Predvsem želimo mnenja in stališča na predlagani 3. člen ZD-C. Namreč s predlagano določbo se v določbo 128. člena ZD umešča vsebina sedaj veljavne prehodne določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 99/13), ki je začasno uredila omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, in sicer do nove ureditve omejitve dedovanja premoženja teh oseb v Zakonu o dedovanju.

Tako kot v navedeni prehodni določbi se tudi po predlagani določbi dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v obliki varstvenega dodatka, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika, lahko omeji samo do višine 2/3 vrednosti prejete pomoči. Če je oseba prejemala pomoč v obliki denarne socialne pomoči pa se dedovanje zapustnikovega premoženja ne omeji, če je zapustnik to pomoč prejel za 12 ali manj mesecev. Če je  zapustnik pomoč prejel za več kot 12 mesecev, se dedovanje zapustnikovega premoženja omeji tako, da se od prejete pomoči najprej odšteje 12 najvišjih mesečnih zneskov, nato pa še 1/3 od preostalih mesečnih zneskov prejete pomoči. Dedovanje zapustnikovega premoženja se ne omeji, če je prejel katero od dveh posebnih oblik izredne denarne socialne pomoči 33., 34.a in 34.b člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do ponedeljka, 9.11.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.