• Domov
  • Zaključna konferenca o uresničevanju listine o enakosti spolov

WP_20151014_11_54_29_ProV Bruslju je 14. oktobra potekala zaključna konferenca projekta o uresničevanju listine o enakosti spolov, ki jo organizira mednarodna organizacija CEMR in je bila namenjena predvsem obveščanju in osveščanju o rezultatih opravljene študije o uresničevanju Evropske listine o enakosti spolov, katere podpisnice so tudi slovenske občine. Zaključne konference se je udeležila tudi predstavnica Skupnosti občin Slovenije, ki je v sklopu projekta predstavljala nacionalno koordinacijsko točko.

Čeprav sta politična zaveza in nova zakonodaja prispevali k napredku enakosti spolov v zadnjih desetletjih številni izzivi še vedno ostajajo. V današnji Evropi, so ženske denimo še vedno premalo zastopane na položajih odločanja. Prav tako še vedno zaslužijo povprečno 16% manj kot moški.

Da bi spodbudili enakost spolov na lokalni in regionalni ravni, je mednarodna organizacija CEMR leta 2006 oblikovala evropsko listino o22006023960_a67d53c120_b enakosti žensk in moških v lokalnem življenju. Listina je tako politični dokument in politični instrument. Spodbuja lokalne in regionalne oblasti, da bi se javno zavezale k enakosti in za izvajanju načel in ukrepov v tej smeri. Dokument predlaga konkretne metode, s katero se slednji lahko uresničujejo na različnih področjih pristojnosti: proračunsko načrtovanje, politična udeležba, zaposlenost, javne službe, prostorsko načrtovanje itd. Danes je več kot 1400 lokalnih in regionalnih oblasti v 29 državah podpisalo Listino.

Na sami konferenci so bili predstavljeni rezultati projekta, vključno s končnimi kazalniki napredka in orodji za samoocenjevanje, predstavljene so bile dobre prakse spremljanja in izvajanja politike enakosti spolov, poleg tega pa so bili predstavljeni primeri dobrih praks iz različnih držav. Ob zaključku konference pa je sledilo tudi delo v okviru delavnic na temo enake zastopanosti spolov v lokalnem odločanju.

V okviru projekta je bila izdelana tudi spletna stran na kateri se je možno informirati o rezultatih analize napredka, predvsem pa je uporabna zaradi rubrike z naborom orodij za uresničevanje enakosti spolov na lokalnem nivoju.