• Domov
  • 2. srečanje partnerjev GreenS v Mariboru

IMG_976124. in 25. novembra 2015 so se v Mariboru zbrali partnerji konzorcija projekta GreenS, ki ga sofinancira Evropska Komisija v okviru programa Obzorje 2020. Zbrane partnerje iz 8 držav članic EU pozdravil direktor mestne uprave MO Maribor, Darko Fras. Povedal je, da se veliko javnih naročnikov sooča s precejšnjimi dilemami in težavami pri izvajanju zelenega, energijsko učinkovitega javnega naročanja. Zato je pozdravil aktivnosti projekta GreenS, kjer smo se odločili proučiti, raziskati in skupaj s ključnlogo GreenSimi deležniki oblikovati priporočila za spremembe pri politiki zelenega javnega naročanja  in promoviranju SEAP. Med aktivnostmi projekta, ki se je začel junija letos, bo med drugim tudi pomoč občinam pri postopkih zelenega javnega naročanja, v obliki usposabljanj, podpore pri pilotnih izvedbah, raziskavi trga in podobno. Pr

ojekt bo trajal tri leta.

 

 

 

flagEU_yellow_high

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme 2014-2018, under agreement No:
649860 — GreenS — H2020-EE-2014-2015/H2020-EE-2014-3-MarketUptake