• Domov
  • COP 21 – Pariška podnebna konferenca 2015

Pariška klimatska konferenca bo v najbolj romantičnem mestu združila svetovne voditelje na temo podnebnih sprememb. Več kot 190 držav bo sprejelo sporazum o omejevanju izpustov toplogrednih plinov. Dolgoročen dogovor držav (ki se ga bo na pet let revidiralo) predvideva letno 100 milijard dolarjev za Zeleni podnebni sklad (Green Climate Fund – GCF), finančni mehanizem v okviru Konvencije ZN o spremembi podnebja (UNFCCC) – pomoči revnim državam v boju proti posledicam segrevanja ozračja.

Do decembrskega dogajanja nekaj vprašanj še ostaja odprtih: kdaj naj sporazum prične veljati (predvidoma 2021), ali je omejitev rasti povprečne globalne temperature za dve stopinji dovolj ambiciozen, kako bo porazdeljeno financiranje med državami, kako zagotoviti, da se več ne vrnemo na stara pota itd.  NA ta bodo poskušali odgovoriti na pripravljalnem srečanju ”Pre-COP” med 8. in 10. novembrom v Parizu. Okoli 80 ministrov bo razpravljalo o namenih in dolgoročnih ciljih na področju podnebja ter vodilo pogovore o zadnjih fazah podnebnega dogovora, ki ga nameravajo podpisati na konferenci COP21 v začetku decembra 2015.

Sočasno ob dogajanju COP21, bodo med 30. novembrom in 11. decembrom 2015 v ospredju tudi lokalne in regionalne akcije proti podnebnim spremembam. V Paviljonu mest in regij – TAP 2015 se bo predstavilo več kot 120 lokalnih in regionalnih projektov TAP programa (Transformative Actions Program), ki ne čaka na leto 2020 ali 2021, temveč poziva k takojšnji akciji z dejanji, ki imajo takojšnji učinek. Prizadeva si izboljšati dostop do že obstoječih kapitalskih tokov do mest in regij ter pospešiti dodaten pritok denarja in investicij v nizko ogljični urbani razvoj. Na kak način? S (finančno, spletno …) podporo podnebnim investicijam v urbanih okoljih v naslednjih 10 letih in ustvarjanjem pogojev za finančne mehanizme in večanjem prepoznavnosti ukrepov na tem področju.

Pred tem se je mogoče udeležiti množičnega spletnega tečaja ”COP21 Agenda lokalnih in trajnostnih samouprav”, ki bo potekal v torek, 17. novembra 2015 med 10. in 11. uro ali alternativni termin, med 16. in 17. uro. Prijavite se lahko na tej povezavi.

 

Program dogajanja v Parizu

 

COP21 promocijski video: