Mesec: november 2015 - stran 2 od 4

Stroški mrliških pregledov in obdukcij – nujno

Dne 18.11.2015 je v prostorih Ministrstva za zdravje je na pobudo vseh treh skupnosti občin potekal sestanek na temo urejanja problematike urejanja in opravljanja mrliško pregledne službe in obdukcij. Sestanka se je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil član predsedstva SOS, dr. Aleksander Jevšek in predstavnici Občine Piran. Na sestanku so predstavniki občin zahtevali prenos... Preberi več

EK toži Slovenijo ker ni izpolnila Direktive RASPER

Kategorija: Redarji / SPV

Evropska komisija se je odločila, da proti Češki, Estoniji, Italiji, Portugalski in Sloveniji sproži postopek pred Sodiščem EU, ker se niso vključile v omrežje EU za vozniška dovoljenja (RESPER), kakor zahteva Direktiva 2006/126/ES. RESPER lahko državam članicam pomaga pri medsebojnem sodelovanju in zagotavljanju, da so dovoljenja izdana v skladu s pravili EU. Izmenjava informacij prek... Preberi več

Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

V javni obravnavi je Osnutek Uredbe o dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 30.11.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Svet evropskih mest in regij obsoja teroristične napade v Parizu

Člani in izvoljeni predstavniki Sveta evropskih mest in regij so ostro obsodili krvave petkove napade v Parizu. V tem kontekstu je predsednica CEMR, Annemarie Jorritsma, naslovila pismo na županjo Pariza, Anne Hidalgo, v katerem je izrazila sožalje, sorodnikom žrtev in vsem Parižankam in Parižanom. Odlomek iz pisma: »Še enkrat so se teroristi odločili napasti Mesto luči,... Preberi več

Predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč

16. 11. 2015 smo prejeli Dopis Občinskim svetom in županom občin in mestnih občin v zvezi s Predlogom zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju pokopališč, 804-10/15-0001/0007, 0878-VII, s katerim obveščajo, da je predlog zakona objavljen v Poročevalcu z dnem 16. 11. 2015 in da mnenja k predlogu pričakujejo do 16. 12. 2015. Vabimo vas, da... Preberi več

ZIPRS1617 pravna podlaga za prenovo odlokov o odmeri NUSZ

Kategorija: Finance / Nepremičnine / Prostor

Glede na številne zahteve in na podlagi nekajmesečnih prizadevanj je Skupnosti občin Slovenije uspelo prepričati tako Ministrstvo za finance kot Ministrstvo za okolje in prostor, da se v ZIPRS1617 vključi amandma, ki bo omogočil pravno podlago za prenovo odlokov o odmeri NUSZ v občinah za leto 2016. Tako bodo občine s predlagano določbo smele za... Preberi več

Projekt OPENN na Facebooku

Kategorija: OPENN / Projekti

Projekt OPENN poskuša najti odgovore na vprašanja o ovirah in potrebah tistih žensk, ki želijo delovati oziroma že delujejo v lokalni politiki. Da bi bile informacije v zvezi z aktivnostmi projekta še bolj dostopne, všečkajte našo FB stran na www.facebook.com/projektopenn.

Osmi sestanek med vlado in predstavniki občin glede financiranja v prihodnjem letu

V četrtek, 12.11.2015, je v prostorih ministrstva za finance potekalo srečanje med predstavniki združenj občin in vladnih pogajalcev glede financiranja občin v letu 2016. Sestanka so se v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležili predsednik SOS, dr. Ivan Žagar, predstavnika Glavnega odbora SOS Marjan Kardinar in Bojan Kontič ter generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar. S strani... Preberi več