• Domov
  • Pojasnilo MNZ glede povračila stroškov v primeru smrti begunca

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za notranje zadeve naslovila dopis z vprašanji, ki se nanašajo na ureditev pokopa in kritja nastalih stroškov, ob nastopu smrti beguncev na območju Republike Slovenije. Odspodaj prilagamo odgovor ministrstva in razpredelnico s pravnimi podlagami in pristojnostmi.

ODGOVOR MNZ in SMRT BEGUNCA NA OBMOČJU RS – PRAVNE PODLAGE.