• Domov
  • Predlog Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča

Obveščamo vas, da je v okviru strokovnega usklajevanja v obravnavi Predlog Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljiščaZVEtL-1 ).

Namen zakona je sanacija neustreznega zatečenega stanja neusklajenosti nepremičninskih evidenc. Predlog zakona omogoča uskladitev nepremičninskih evidenc na materialnopravno pravilnih podlagah, ki se jih ugotavlja v kontroliranem okolju nepravdnih sodišč, in sicer v zvezi s stavbami, ki so bile zgrajene pred 1. januarjem  2003.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge na zakon posredujete najkasneje do petka, 27.11.2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.