• Domov
  • Vabilo na tiskovno konferenco SOS, ZOS, ZMOS o problematiki lokalne samouprave in njenem financiranju

Vlada Republike Slovenije je 25. septembra 2015 vložila v zakonodajni postopek Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, nujni postopek, EPA 782-VII, ki bo na plenarni seji Državnega zbora RS obravnavan predvidoma to sredo.

Predlog zakona predvideva po eni strani nadaljnje zniževanje povprečnine, po drugi strani pa občinam v celoti jemlje sredstva nad izračunano primerno porabo, in sicer poleg tistih, ki so po Zakonu o financiranju občin že sedaj namenjena za solidarnostno in dodatno solidarnostno izravnavo. Oba ukrepa sta škodljiva tako za delovanje lokalne samouprave kot za njeno siceršnjo avtonomijo.

Višina povprečnine, kot jo predlaga Vlada RS, ne odraža znanih in predvidljivih dejanskih stroškov, ki jih bodo občine imele z izvrševanjem zakonskih nalog. Prav tako ni ustreznih sistemskih rešitev z vidika zniževanja stroškov občin, ki naj bi bile protiutež temu znižanju sredstev za financiranje občin. Zaradi samovoljnega odvzema občinam lastnih sredstev in njihovega prelitja v državni proračun pa bodo problemi, izhajajoči iz znižane povprečnine, le še večji. Takšna ureditev lahko prinese občinam številne negativne posledice, saj morajo v praksi zadovoljevati vedno več potreb, kar povečuje njihovo stroškovno in investicijsko oz. razvojno obremenjenost.

Vljudno vas vabimo na tiskovno konferenco Združenja mestnih občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, na kateri bomo podrobneje spregovorili o gornjih vprašanjih.

Tiskovna konferenca bo potekala v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, Ljubljana, v sredo, 18 .11. 2015 ob 10.00 uri.


Nazadnje posodobljeno: