• Domov
  • Županje in župani družno proti siromašenju občank in občanov

Ljubljana, 18.11.2015 – v prostorih Državnega sveta, kjer se je zbralo več kot 120 županj in županov, je potekala tiskovna konferenca Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, na kateri so njihovi predsedniki dr. Ivan Žagar, Bojan Kontič in Robert Smrdelj spregovorili o  samovoljnem odvzemu finančnih sredstev občinam s strani države in njihovem prelitju v državni proračun ter posledicah, ki jo bodo utrpeli državljanke in državljani zaradi tega. »Danes smo se zbrali v imenu dveh milijonov prebivalk in prebivalcev, ki jih zastopamo, da bi opozorili na resne posledice pomanjkljivega financiranja na javne storitve, ki jim pripadajo«, je dejal predsednik SOS, dr. Ivan Žagar. .

V državnem proračunu bi Vlada RS za delovanje občin zagotovila največ 522 € na prebivalca in 2 % nepovratnih investicijskih sredstev, kar na podlagi zakonskih predpisov pomeni razkorak v višini 132 € na prebivalca in 4 % nepovratnih investicijskih sredstev. Država bo tako vsakega državljana in državljanko prikrajšala za 132 €, nujno potrebnih za financiranje zagotavljanja njihovih pravic. »Občine in preko njih njihove občanke in občani, so v preteklih letih že prispevale ca. 260 mio. € k varčevanju države z varčevalnimi ukrepi, vendar trenutno predlagano financiranje občin pomeni, da občine ne bodo mogle financirati vseh zakonsko predpisanih nalog, kaj šele zagotoviti skladni razvoj lokalnih okolij v vseh regijah. Tak primanjkljaj ne bodo občutile občine kot institucije, pač pa državljanke in državljani, ki so nas izvolili kot njihovi zastopniki in v imenu katerih občine delujemo«.

»Da je s tako zastavljenim proračunom nekaj hudo narobe potrjuje tudi dejstvo, da je Državni svet podal k predlogu Zakona o izvrševanju proračunov občin negativno mnenje«, je poudaril Bojan Kontič, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije in predsednik Združenja mestnih občin Slovenije.

Predsednik SOS, dr. Ivan Žagar je predlagal, da vlada zagotovi povprečnino v višini 536 €, razliko med sedaj predlagano pa naj zagotovi iz sredstev resornih ministrstev, ki so bila zadolžena, da znižajo stroške za delovanje občin skozi zakonodajne spremembe, pa tega niso storila. Tako bo državni proračun ostal vzdržen, saj to ne bi povečalo javnofinančnega primanjkljaja, v kolikor pa bodo ministrstva svojo nalogo opravila in skozi zakonodajne spremembe zagotovila realiziran prihranek, se lahko temu prilagodi višina povprečnine.

Zbrane županje in župani so se po zaključeni tiskovni konferenci družno odpravili v prostore Državnega zbora, kjer je potekala razprava o Zakonu o izvrševanju proračuna RS in s svojo prisotnostjo opozorili poslanke in poslance, da bodo v prihodnje naredili vse, da bodo zaščitili interese in potrebe lokalnega prebivalstva.


Nazadnje posodobljeno: