Month: december 2015

Operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS

Sporočamo vam, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS. Dokument je sestavljen iz Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov. Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov predstavljata ukrep za izvršitev obveznosti iz Direktive 2008/98/ES o odpadkih, Direktive 94/62/ES o embalaži in... Preberi več

Mnenje Računskega sodišča RS o javnofinančnem vprašanju

Kategorija: Finance

Skupnost občin Slovenije je prejela mnenje o javnofinančnem vprašanju glede pridobivanja kapitalskih naložb države in občin ter kapitalskih naložb pravnih oseb v njihovi lasti, ki ga je sprejel Senat računskega sodišča RS. S tem mnenjem Računsko sodišče RS opozarja na pomembna javnofinančna tveganja poslovanja vseh subjektov javnega sektorja (države, občin in subjektov v njuni lasti),... Preberi več

Vlada nasprotuje Möderndorferjevemu predlogu ZPDUP

Vlada RS nasprotuje rešitvam, ki jih vsebuje predlog Zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju pokopališč, ki ga je vložil poslanec Jani Mödernodrfer in predlaga Državnemu zboru RS sprejetje sklepa, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Mnenje Vlade v celoti je dostopno na tej povezavi. Poročali smo že, da predlog, ki ga je pripravil... Preberi več

Pobuda SOS za učinkovito upravljanje z energijo

Kategorija: Energija / Informatika / Prostor

SOS je na Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za javno upravo naslovil pobudo, da država občinam zagotovi brezplačno uporabo programske opreme, ki bo občinam omogočala učinkovito izvajanje upravljanja z energijo. Prejeli smo odgovor Generalnega direktorja MJU, Uroša Korošca, ki je v odgovoru zapisal, da bodo v letu 2016 pričeli z prenovo aplikacije Centralna evidenca nepremičnin,... Preberi več

Pobuda za pavšalni davek sobodajalcem

Kategorija: Turizem

Iz dveh turističnih občin, Bohinja in Kranjske gore smo prejeli pobudo za ponovno uvedbo odmere pavšalnega davka na dohodek za sobodajalce, ki smo jo naslovili na Direktorat za turizem. Pobudo so pozdravile tudi druge občine. Zaradi uvedbe davčnih blagajn v občinah, kjer je sobodajalstvo že tradicija, ugotavljajo, da se s tem ukvarja velik del starejše... Preberi več

Predstavitev novega ZJN-3

Kategorija: Javna naročila

Državni zbor je dne 18.11.2015 odločal o vetu Državnega sveta RS vložen zoper novi Zakon o javnem naročanju – ZJN-3, ki ga je zavrnil. To pa pomeni, da je ZJN-3 sprejet in bo pričel veljati z dnem 1.4.2016. Ker ZJN-3 glede na obstoječi zakon prinaša precej novosti, je Skupnost občin Slovenije dne 16.12.2015 organizirala seminar... Preberi več

Sodelujte pri posvetu SOU 2016

Kategorija: Politika in uprava

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za javno upravo, skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem Mestnih občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in letošnjo gostiteljico Občino Ljubno tudi letos organiziralo posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki bo potekal v sredo, 23.3.2016, v Kulturnem domu Ljubno ob Savinji. V želji, da bi bilo naše srečanje zanimivo... Preberi več

Predstavljen koncept nove ureditve taksi prevozov

V sredo, 16. 12. 2015 je v prostorih Ministrstva za infrastrukturo potekal sestanek s predstavniki vseh treh skupnosti občin, MO Ljubljana in Prometnega inšpektorata RS o konceptu morebitne nove ureditve avtotaksi prevozov. Ministrstvo je uvodoma poudarilo, da se zavedajo raznolikih potreb občin na področju taksi prevozov, ne glede na to pa so želeli predstavnikom občin predstaviti možne... Preberi več

Predstavljene nove določbe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Kategorija: GJS / Zakonodaja

V ponedeljek, 14. decembra 2015, sta SOS in Ministrstvo za okolje in prostor v dvorani Državnega sveta organizirala predstavitev predloga uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode združuje zahteve treh dosedanjih predpisov, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer Uredbo o... Preberi več