• Domov
  • Enakost ali enakopravnost spolov?

867-door-sign-unisex-wc-cmykBeseda enakost je že dodobra postala del našega besednjaka, tako v strokovnih kot v vsakdanjih razpravah. Prav podobno je z besedo enakopravnost. Nemalokrat pa se ju zmotno uporablja za sopomenki. Enakosti in enakopravnosti kljub etimološki sorodnosti in vsebinski povezanosti pojmovno ne moremo zamenjevati. Kadar je govora o enakosti žensk in moških se nanašam na formalno, zakonsko zagotovljeno enakost in na dejansko, družbeno enakost, ki se odraža v vsakdanjem življenju. Enakopravnost žensk in moških se nanaša na formalno-pravno enakost. »Zakonsko zagotovljena enakost namreč še ni jamstvo za enakost v vsakdanjem življenju oziroma pravno-formalno enake pravice še ne privedejo same po sebi do izboljšanja položaja žensk in moških v družbi. Če govorimo zgolj o enakopravnosti, izgubimo družbeni vidik enakosti; če govorimo o enakih možnostih in enaki udeležbe pri delitvi rezultatov družbenega razvoja, ne zanikamo enakopravnosti, saj ta ostaja kot pravna podlaga, v ozadju. Enakost (in ne istost!) spolov je torej koncept, ki združuje oba vidika.« Kako pa se enakost spolov uresničuje? Z zagotavljanjem in uresničevanjem pravne enakosti, enake obravnave ter enakih možnosti. V številnih nacionalnih in mednarodnih pravnih instrumentih (pakti, konvencije) se načelo enakost spolov že desetletje uvaja kot nujno politično načelo za zagotavljanje človekovih pravic.

Lahko razberemo, da z zagovarjanjem enakost spolov ne istovetimo ženske in moškega, poprej je osrednja nit sprejemanje razlik enega in drugega ter enako vrednotenje teh razlik in različnih družbenih vlog. Kljub razlikam se zavzemamo za enako možnost udejstvovanja v javni in zasebni sferi življenja.

Da napisano zaživi v realnosti so potrebna dejanja. Urad za enake možnosti je med leti 2010 in 2011 s pomočjo sredstev Evropske komisije izvedel projekt »Integracija načela enakosti spolov – strateško«, s katerim so načelo enakosti pričeli vpletati v politike razvojnega načrtovanja. Pri tem je nastal zanimiv delovni pripomoček Več o enakosti spolov.

Delovni pripomoček: Več o enakosti spolov (povezava: http://www.enakostspolov.si/vec-o-enakosti-spolov)

Vir: MDDSZ