• Domov
  • Komisija za integracijo romske skupnosti pri SOS konstituirana

V sredo, 2. decembra 2015, so se članice in člani Komisije SOS za integracijo romske skupnosti sestali drugič od ponovne vzpostavitve te komisije. Tokrat so nas gostili v Mestni občini Novo mesto. Po ugotovitvi sklepčnosti (prisotnih je bilo več kot polovica članov komisije ter dva predstavnika občin (Občina Kočevje in Občina Metlika), ki se komisiji še nameravata pridružiti) se je potrdil zapisnik prve seje Komisije za integracijo romske skupnosti (dalje: KIRS) in izvedlo volitve za predsednika in podpredsednika komisije. Za predsednika KIRS je bil soglasno izvoljen Janez Doltar (Občina Novo mesto), za podpredsednico pa Nataša Horvat (Občina Lendava). Največ časa so članice in člani komisije namenili problematiki socialnih transferjev. Izkazala se je potreba po poglobljeni in strokovni razpravi na to temo, zaradi česar bo socialna problematika osrednja tema katere od prihajajočih sej. Ker bi kot gostjo povabili direktorico CSD iz Metlike, bo tista seja organizirana v metliški občini. Kot pričakovano ostaja vprašanje financiranja občin z romskim svetnikom še zmeraj odprto. Zaradi tega bo ta tema ostala glavna točka prihajajoče seje, načrtovane v KS Pušča, Mestna občina Murska Sobota, v novem letu 2016.