• Domov
  • Letno poročilo o neenakosti spolov 2015

Svetovni gospodarski forum (dalje: SGF) je objavil letno poročilo Globalne vrzeli med spoloma 2015 (The Global Gender Gap Report 2015).

The Global Gender Gap 2015 - SLOV predgovoru ustanovitelj in izvršni direktor Klaus Schwab izpostavi, da so ljudje in njihovi talenti gonilna sila razvoja, sploh trajnostnega razvoja. V kolikor ostane polovica teh talentov neizražena je trajnost ogrožena. Ženske, ki predstavljajo polovico populacije si preprosto zaslužijo enak dostop do zdravstvenih storitev, izobraževanja, gospodarskega in političnega sodelovanja. Na področju teh štirih kategorij se meri razkorak med spoloma in na podlagi tega je SGF rangiral države sveta. Že deseto poročilo služi kot opomnik za trenutno stanje ter kot pokazatelj napredka.

V tem letu je Slovenija uvrščena na 9. mesto, kar je velik napredek že v primerjavi z lanskoletno uvrstitvijo (23. mesto). Slovenija rangira na 24. mestu ko se gre za gospodarske priložnosti in participacijo, 29. mestu po vrzeli med spoloma na področju izobraževanja (tukaj sicer dosega maksimalen rezultat), 70. mesto izmed 145 držav na področju zdravstva in preživetja ter 16. ko je govora o političnem opolnomočenju. Od prvega poročila razkoraka med spoloma v letu 2006 se je stanje na vseh štirih področjih v Sloveniji izboljšalo, to leto pa je Slovenija prvič uvrščena med prvih 10. Posebej se nas izpostavi kot državo, kjer je 44 % ministrov ženskega spola in kot državo z drugim najdaljšim porodniškim dopustom, takoj za Islandijo.

V desetletju se je v svetovnem merilu razkorak med spoloma na področju udejstvovanja v gospodarstvu zmanjšal za skoraj 60 %, še najbolj se je zmanjšal na področju zdravstva. Premiki se dogajajo tudi na področju političnega udejstvovanja, čeprav je razkorak ravno na tem področju največji. Klaus Schwab trdi, da morajo vlade še največ postoriti, vendar delo uskladiti z napori gospodarstva in civilne družbe za zmanjševanje razkoraka med spoloma.

Svetovni ekonomski forum – The Global Gender Gap Report 2015