• Domov
  • Nov katalog dobrih praks zniževanja izpustov CO2

Co2_logoUmanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse izdala katalog s 23 slovenskimi dobrimi praksami, ki kažejo na to, da imamo v Sloveniji realne možnosti za prehod v nizkoogljično družbo. Dobre prakse dokazujejo, da je doseganje podnebnih ciljev, ki jim je Slovenija kot članica EU zavezana, ne le možno, ampak za slovensko družbo ter gospodarstvo zelo pozitivno.
Izbrane dobre prakse na sedmih področjih:

  1. trajnostna energetika: Prva lesena pasivna večstanovanjska stavba v Sloveniji, Občina Zagorje, Javno podjetje Snaga, Elektro oprema iz slovenskih podjetij
  2. vrednostna veriga lesa: Pahernikovi gozdovi, Strojni krožek Bled, Mreža predelave lesa v Poljanski dolini, Biomasa Luče
  3. ekološko kmetijstvo: Zadruga Ajdna, Vila Natura, Zadruga Dobrina
  4. trajnostni razvoj podeželja, trajnostne občine: Aktivirano biooglje, Zadruga Konopko, Goriška lokalna energetska agencija
  5. trajnostna mobilnost: Ozelenitev voznega parka uprave MO Ljubljana, Preureditev soseske Juršovka v Ljutomeru v območje umirjenega prometa, Program MzI za spodbujanje trajnostne mobilnosti v občinah
  6. trajnostna proizvodnja in potrošnja: Zero Waste Slovenija, Zelena shema slovenskega turizma, Kulturno ekološko društvo Smetumet, IT rešitve za zmanjševanje količin odpadne hrane
  7. prilagajanje na podnebne spremembe: Ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe v občini Ajdovščina, Mali večnamenski zadrževalniki voda

Dobre prakse je izbrala strokovna skupina v sestavi dr. Aljaž Plevnik, dr. Anamarija Slabe, Bojan Žnidaršič, Jernej Stritih, dr. Renata Karba in Vida Ogorelec.

Celoten katalog je na voljo na tej spletni povezavi.