Month: december 2015 - stran 2 od 4

SOS, ZOS in ZMOS podpirajo Zakon o pogrebni dejavnosti

16. decembra 2015 smo v Državni zbor poslali skupno stališče vseh treh asociacij občin, ki podpirajo koncept zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, ki ga je v zakonodajno proceduro vložil poslanec Jani Möderndorfer. Predlog Zakona temelji na izhodiščih pretežno gospodarske javne službe, oziroma loči med pogrebno dejavnostjo, ki se opravlja na prostem trgu in... Preberi več

COP21 – Pariški podnebni sporazum

Več kot deset dni trajajoča zaključna usklajevanja med voditelji in predstavniki 195 držav in EU v Parizu (COP21) je prinesla podnebni dogovor. Voditelji držav so se po večletnih prizadevanjih uspeli poenotiti o ukrepih, s katerimi bomo omejili rast globalnega segrevanja na pod 2 stopinji Celzija. Pariški sporazum, ki je bil sprejet v pozno popoldanskih urah v... Preberi več

Sestanek z ministrstvom za zdravje glede uredbe o pitni vodi

Kategorija: GJS / Zakonodaja

V torek, 8.12.2015 je v prostorih Ministrstva za finance potekal sestanek med predstavniki občin in ministrstva glede delovnega osnutka predloga uredbe o pitni vodi, ki bi v prihodnje nadomeščala pravilnik. Predlog uredbe je še delovni osnutek, nanj pa je možno podati predloge in pripombe še pred začetkom javne obravnave. Predstavnica SOS je na sestanku opozorila... Preberi več

Sestanek projektnih partnerjev v projektu OPENN

Kategorija: OPENN / Projekti

V torek, 8. decembra 2015 je v prostorih Mirovnega inštituta potekal sestanek projektnih partnerjev v projektu OPENN-Osvojiti politično enakost z novimi imeni. Projektni partnerji so pregledali delovne sklope in aktivnosti glede na časovnico in zastavljene cilje. Skupnost občin Slovenije bo v okviru projekta nadaljevala z informiranjem in obveščanjem o projektu skozi Tedenske novice SOS in... Preberi več

SOS zbira podpise županj in županov za razrešitev ministra za finance

Predsednik SOS je dne 11.12.2015, z dopisom vsem županjam in županom, pozval k zbiranju podpisov za razrešitev ministra za finance, dr. Dušana Mramorja. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na seji predsedstva v Naklem, 10. decembra 2015, sprejelo odločitev, da v naslednjih tednih in mesecih pristopi k številnim akcijam, s katerimi bomo skupaj naredili vse za... Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J)

S stani Ministrstva za pravosodje smo v pregled prejeli osnutek Zakona o prekrških (ZP_1J). V predlogu zakona se na novo urejajo ali bistveno spreminjajo določeni instituti, ki bodo vplivali na sistemsko izvajanje prekrškovne zakonodaje. Rešitve, zaradi katerih ima predlog ZP-1J v določenem delu sistemsko naravo, so po navedbah ministrstva zlasti naslednje: določitev sistemske podlage za... Preberi več

Predlog Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti

V prihodnjih dneh bo Ministrstvo za okolje in prostor po Sloveniji izvedlo 4 porečne/regionalne/območne predstavitve predloga Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti. Program posvetovanj je naslednji: Porečje Savinje  (15. 12., Ljubno ob Savinji), Porečje Mure in Drave (17. 12., Murska Sobota) Porečje zgornje, srednje in spodnje Save (18. 12.,  Ljubljana) Povodje Soče in jadranskih rek z morjem ... Preberi več