• Domov
  • Poročilo Evropskega inštituta za enakost med spoloma ”Enakost spolov na oblasti in med odločevalci”

Evropski inštitut za enakost med spoloma (EIGE) je objavil novo študijo ”Enakost spolov na oblasti in med odločevalci” (eng.: Gender Equality in Power and Decision-Making”). Študija proučuje kakšno pozicijo so imeli moški in kakšno ženske na odločevalskih mestih v javnem, gospodarskem in ekonomskem sektorju v vseh 28 članicah Evropske unije med leti 2003 in 2014. V dokumentu je predstavljenih nekaj primerov pobud, s katerimi je članica promovirala participacijo žensk, sploh na vodstvenih položajih in nakaže splošne trende v različnih sektorjih. Kljub napredku na različnih koncih, sploh v politiki, so okvirni sklepi na posameznih področjih sledeči:

  • POLITIKA: kljub bolj uravnoteženi zastopanosti spolov pa močna zasidranost stereotipov vezanih na spol, dodeljevanje vlog tako v političnih institucijah kot politični kulturi, še zmeraj ovirajo napredek;
  • EKONOMIJA: najizrazitejši napredek je opazen v upravnih odborih večjih podjetij, kjer je porast deleža žensk v upravnih odborih narastel iz 9 °v letu 2003 na 20 % v letu 2014;
  • FINANCE: še najmanj sprememb je bilo v finančnem sektorju, saj moški še zmeraj dominirajo na vodilnih mestih. Izmed 28 guvernerjev centralnih bank je le ena ženska (Ciper) in le dve ženski zasedata mesto finančne ministrice (Romunija, Švedska);
  • IZOBRAŽEVANJE: procent žensk na različnih akademskih nivojih se sicer izboljšuje, izvzemši najvišje pozicije. Leta 2010 je manjšino institucij v terciarnem izobraževanju vodila ženska in tretjina njihovih uprav so sestavljale ženske;
  • MEDIJI: podobno kot na področju izobraževanja je v medijih. Leta 2012 so ženske v evropskem prostoru zasedale manj kot petino vodilnih mest in eno tretjino v najvišjih organih odločanja v izbranih medijskih hišah;
  • ŠPORT: res da se je povečal procent vključenosti žensk v šport in športne organizacije, a njihova zastopanost v upravnih organih evropskih in nacionalnih športnih organizacij je še zmeraj zelo nizka.

Celotno poročilo