• Domov
  • Spremembe pravnega varstva v postopkih javnega naročanja

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da Ministrstvo za javno upravo pripravlja podlage in analize za prenovo sistema pravnega varstva v postopkih javnega naročanja. Določene spremembe zakonodaje s tega področja so potrebne že zaradi novega Zakona o javnem naročanju, prav tako zaradi ureditve enotnega pravnega varstva za javna naročila in koncesije.

Ministrstvo želi pri prenovi sistema pravnega varstva sodelovati in pridobiti mnenje čim širšega kroga deležnikov. V ta namen se SOS obrača na vas s povabilom in prošnjo, da nam posredujete vaše videnje na obstoječi sistem pravnega varstva in izpostavite bistvene predloge njegovih sprememb, v kolikor menite, da so te potrebne.

Pri tem je pomembno opozoriti, da tudi pravno varstvo ureja evropski pravni red (Direktiva 2007/66/ES), zaradi česar država nima povsem prostih rok pri postavljanju sistema pravnega varstva (npr. minimalni roki za vložitev zahtevkov za revizijo so predpisani z direktivo).

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše videnje, mnenja posredujete do četrtka, 21.1.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: