• Domov
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI

Skupnost občin Slovenije v pregled in z namenom podaje pripomb objavlja osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Besedilo predpisa v pripravi najdete TUKAJ.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam posredujete najkasneje do srede, 16.12.2015 na naslov info@skupnostobcin.si.