• Domov
  • Znižanje sredstev povprečnine bo prikrajšalo prebivalce

Župan občine Polzela, Jože Kužnik, je v svoji izjavi za javnost zapisal, da bo znižanje sredstev povprečnine na 522 evrov prikrajšalo prebivalce občine Polzela pri njihovih pravicah, saj občina s tem zneskom ne bo zmogla zagotavljati vseh nalog, ki jih država z zakonodajo nalaga lokalnim skupnostim. Gre za več kot 900 tisoč EUR primanjkljaja. Zmanjšanje sredstev občinam s strani države kljub rasti BDP-ja in povečanjem stroškov občin pomeni, da bodo občani prikrajšani pri pravicah, ki so jim bile z zakoni že zagotovljene.

Znižanje virov za investicije pomeni tudi, da občina ne bo mogla zagotavljati rednega investicijskega vzdrževanja objektov in naprav, kar je pomembno za gospodarno ravnanje z javnim premoženjem in ohranjanje njegove vrednosti. Zaradi znižanja povprečnine bo tako potrebno znižati tudi sredstva za socialne in druge prispevke. Pravzaprav je tudi nedopustno, da se vlada z občinami pogaja kot s sindikati. Zapisal je tudi, da bi se bilo vendarle potrebno zavedati, da so občine in vlada na istem bregu.


Nazadnje posodobljeno: