• Domov
  • Razlike v plačilu med spoloma v Sloveniji

V Sloveniji so povprečne razlike v plačilu glede na spol med najnižjimi v Evropski uniji, vendar se še vedno nagibajo v prid moškim. Po podatkih raziskave o strukturi osebnih prejemkov se je razlika v plačilu glede na spol, ki temelji na povprečni mesečni bruto plači, zmanjšala s 7,2 odstotka v letu 2008 na 2,9 odstotka v letu 2009. Vseeno se je razlika v plačilu glede na spol v naslednjih letih ponovno povečala in dosegla 3,7 odstotka leta 2010, 4,3 odstotka leta 2011 in 5,1 odstotka leta 2012. Leta 2012 je bila največja razlika v plačilu glede na spol zabeležena na področju zdravstva in socialnega dela (26,5 odstotka) ter finančnih in zavarovalniških dejavnosti (25 odstotkov). Podatki o urnih postavkah, razčlenjeni glede na spol, se v okviru raziskave o strukturi osebnih prejemkov zbirajo vsaka štiri leta. Zadnji razpoložljivi podatki so bili zbrani leta 2010. Rezultati raziskave kažejo, da so bruto urna plačila pri ženskah v povprečju dosegala 99,4 odstotka bruto prejemkov moških. Bruto prejemki na uro so tako pri ženskah znašali 8,51 EUR, medtem ko so moški zaslužili 8,56 EUR na uro. Statistični urad Republike Slovenije ugotavlja, da do te razlike prihaja zaradi različnega števila žensk in moških po posameznih dejavnostih in poklicih, zaradi razlik v njihovi stopnji izobrazbe in starosti ter nekaterih drugih dejavnikov. Z vidika stopnje izobrazbe se največje razlike pojavljajo med ženskami in moškimi z visokošolsko izobrazbo.

Ženske z osnovno ali nižjo izobrazbo so zaslužile 86,06 odstotka bruto urnega plačila moških z enako stopnjo izobrazbe. Ženske s srednješolsko izobrazbo so zaslužile 93,4 odstotka, ženske z visokošolsko izobrazbo pa so prejele 84,78 odstotka bruto urnega plačila moških. Podatki so bili pridobljeni na podatkovnem portalu Statističnega urada Republike Slovenije.

Vir: Politika enakosti spolov v Sloveniji, EP 2015, STAT