Month: januar 2016

Poziv MDDSZ k posredovanju predlogov za izvedbeni načrt Operativnega programa 2014-2020

MDDSZ poziva vse zainteresirane k posredovanju pobud za spremembo in dopolnitev INOP-a (izvedbenega načta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020).  S strani ministrstva si želijo predloge, ki se nanašajo na izvajanje naslednjih prednostnih naložb (v pristojnosti MDDSZ): 8.3 Aktivno in zdravo staranje 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko... Preberi več

Srečanje županj in županov s predsednikom RS

Kategorija: Politika in uprava

Predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, vabi županje in župane na konferenco “Slovenija 2030” z naslovom “Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije”, ki bo potekala v torek, 2. februarja 2016 ob 10.30 uri v Kongresnem centru Brdo. Na dogodku bo potekala razprava o prihodnjem razvoju lokalne samouprave, katera pomembno prispeva tako k demokratizaciji... Preberi več

Nadgradnja spletnih storitev “Enotna zbirka ukrepov”

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za javno upravo nadgradilo spletno storitev »Enotna zbirka ukrepov«, ki omogoča vpogled v izvedbo sprememb predpisov za doseganje prihrankov občin. Vlada Republike Slovenije je januarja lani sprejela sklep, da pripravi predloge sprememb predpisov, ki se nanašajo na znižanje stroškov delovanja občin oz. odpravo administrativnih ovir ter pooblastila Ministrstvo... Preberi več

Predlog Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Vljudno vas naprošamo, da se do predloga opredelite v obliki že formuliranega odstavka ali člena, zraven tega pa predlagano spremembo kar se da dobro tudi argumentirate. Vaše pripombe lahko posredujete do 4.2.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Regijsko srečanje županov Zgornjega Podravja

V torek, 26. janurarja 2015 so se v Slovenski Bistrici zbrali županja in župani občin Zgornjega Podravja na regijskem srečanju županov SOS. Srečanje sta skupaj organizirali Občina Slovenska Bistrica in Skupnost občin Slovenije. Prisotni so na srečanju, ki ga je vodil dr. Ivan Žagar, župan gostitelj in predsednik SOS, spregovorili o prihodnosti lokalne samouprave. O... Preberi več

Odmera NUSZ in izdajanje odločb

Kategorija: Finance / Nepremičnine / Prostor

Dne 27.1.2016 je potekal sestanek v zvezi z vprašanjem odmere nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč oz. problematika izdajanja odločb pravim zavezancem, ki ga je sklical generalni sekretar Vlade RS, mag. Darko Krašovec. Sestanka se je udeležila generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar. Generalni sekretar Vlade RS in generalna direktorica Finančne uprave RS Jana Ahčin sta prisotnim... Preberi več

2. sestanek Delovne skupine SOS glede Strategije razvoja lokalne samouprave RS

Dne 21.1.2016 je potekal 2. sestanek Delovne skupine SOS za usklajevanje stališč pri pripravi Strategije razvoja lokalne samouprave RS. Delovna skupina SOS se je sestala z namenom oblikovanja odziva na besedilo predloga Strategije razvoja lokalne samouprave RS. Članice in člani so bili soglasni, da Strategija mora slediti načelu decentralizacije in subsidiarnosti, ter spoštovati temelje lokalne... Preberi več

SOS in IPoP izbrana na razpisu za podporo izvajanju urbane politike

Skupnost občin Slovenije je bila skupaj z Inštitutom za politike prostora (IPoP) izbrana na razpisu Ministrstva za okolje in prostor za izvedbo projekta »Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT« (javno naročilo št. 430-277/2015). Partnerja sta na razpis oddala skupno ponudbo 11.12.2015, pogodba o izvajanju projekta pa je bila podpisana 20.1.2016. IPoP in SOS bosta... Preberi več

Pojasnila – evidentiranje sredstev v proračunu občine iz naslova dodatnega zadolževanja občin v državnem proračunu

Ministrstvo za finance je posredovalo pojasnila v zvezi z evidentiranjem sredstev v proračunu občine iz naslova dodatnega zadolževanja občin v državnem proračunu. V skladu s prvim odstavkom 56. člena ZIPRS1617 se občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Celotno pojasnilo si lahko preberete tukaj.