• Domov
  • Enakost spolov tudi v proračunu občin na Balkanu

Delovna skupina za fiskalno decentralizacijo pri organizaciji NALAS, ki združuje združenja občin v jugovzhodni Evropi , se je v avgustu 2015 sestala na poletni šoli financ, kjer so celodnevno izobraževanje posvetili načrtovanju občinskega proračuna z ozirom na potrebe obeh spolov. Dogodek je bil izveden v sodelovanju z UN Women v okviru projekta  “Ustvarjanje baze znanja in razvoj zmogljivosti za spodbujanje enakosti spolov in proračun glede na enakost spolov med včlanjenimi združenji”.

Poročilo o stanju enakosti spolov glede na fiskalno decentralizacijo je vključeno tudi v najnovejše poročilo o fiskalni decentralizaciji.