• Domov
  • Osnutek Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi pravicami

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo osnutek Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi pravicami, ki ureja osnovo za določitev vrednosti zemljišč, brezplačno pridobivanje, metode razpolaganja, osnovo in višino za določitev nadomestila za obremenjevanje s stavbnimi pravicami. Navedeni pravilnik se ne uporablja za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti RS. Pravilnik razširja možnosti metod razpolaganja z zemljišči (neposredna ponudba in zbiranje ponudb).

Vljudno vas naprošamo, da besedilo pregledate in nam pripombe, stališča in mnenja posredujete najkasneje do torka, 9.2.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: