• Domov
  • Arhiv za januar, 2016

Month: januar 2016 - stran 2 od 3

Davčne obveznosti sobodajalcev

Objavljamo povzete davčne obveznosti sobodajalcev, kot nezavezujoč pripomoček pri delu in komunikaciji občin s sobodajalci, z aktivnimi spletnimi povezavami na predpise in prakse iz občin. Občine vabimo, da morebitne dobre prakse, vzorce rešitev in podobno, delijo preko SOS z ostalimi in tako prispevajo k vzajemni rasti kapacitet v znanju in usposobljenosti lokalne samouprave. DDV in… Preberi več

Izredna seja v DZ o zahtevi 144 županov za razrešitev finančnega ministra

Parlamentarni odbor za finance je na 44. nujni seji, ki je bila v petek, 15. 1. 2016 obravnaval peticijo 144 županov, s katero so zahtevali razrešitev finančnega ministra Dušana Mramorja zaradi neuskladitve glede povprečnine. Sejo je bila sklicana na zahtevo poslancev SDS. Ministra na sejo ni bilo. Odbor je sprejel naslednji sklep: “Odbor za finance… Preberi več

Spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Vlada predložila v obravnavo Državnemu zboru Predlog zakona o sprememba in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Tukaj najdete besedilo predloga. Vljudno vas naprošamo, da predlog sprememb in dopolnitev preučite in nam posredujete morebitne stališče, predloge in pripombe. Vaše mnenje nam posredujte najkasneje do torka, 9.2.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Nasilje zaradi spola

Pristop slovenske zakonodaje k področju nasilja zaradi spola je najprej temeljil zgolj na kazenskem pravu, ki se osredotoča na preiskovanje kaznivega dejanja in pregon storilca, vendar se je skozi leta spreminjal in postajal celovitejši z osredotočanjem tudi na žrtve. Kazenski zakonik takratne Socialistične republike Slovenije iz leta 1977 je na primer uvedel jasne določbe, ki… Preberi več

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v Sloveniji

V nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (SFRJ) se je od žensk pričakovalo, da bodo dejavne tako na trgu delovne sile kot tudi v zasebnem življenju, medtem ko na področju tradicionalne vloge spolov v zasebnem življenju ni bilo mogoče zaslediti nikakršnega opaznega napredka. V samostojni Sloveniji, zlasti po letu 2000, so javni organi uvedli nekatere ukrepe… Preberi več

Razlike v plačilu med spoloma v Sloveniji

V Sloveniji so povprečne razlike v plačilu glede na spol med najnižjimi v Evropski uniji, vendar se še vedno nagibajo v prid moškim. Po podatkih raziskave o strukturi osebnih prejemkov se je razlika v plačilu glede na spol, ki temelji na povprečni mesečni bruto plači, zmanjšala s 7,2 odstotka v letu 2008 na 2,9 odstotka… Preberi več

Ženske na trgu dela v Sloveniji

Na področju zaposlovanja je diskriminacija zaradi spola v Sloveniji prepovedana s številnimi zakonodajnimi instrumenti. Z vidika zagotavljanja enake obravnave je področje zaposlovanja med najbolj celovito urejenimi področji življenja. Zakon o delovnih razmerjih med drugim prepoveduje neposredno in posredno diskriminacijo, spolno nadlegovanje na delovnem mestu in viktimizacijo. Vendar pa raziskave tega področja kažejo, da pristojni organi… Preberi več

Prožne oblike delav Sloveniji

V skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih iz leta 2014 ima eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, pravico do dela s krajšim delovnim časom. Če eden od staršev neguje in varuje najmanj dva otroka, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom do končanega prvega razreda… Preberi več

Analize politike enakosti spolov v Sloveniji pokazale možnosti nadgradnje

Generalni direktorat za notranjo politiko Evropskega parlamenta je pripravil analizo o politiki enakosti spolov v Sloveniji. Raziskava je pokazala, da je v primerjavi z indeksom enakosti spolov v Evropski uniji (EU), raven enakosti spolov v Sloveniji rahlo višja od povprečja v EU. Da pa kljub doseženemu napredku pa ostajajo izzivi, s katerimi se bo treba… Preberi več