Mesec: januar 2016 - stran 2 od 2

Möderndorferjev predlog zakona o pogrebni dejavnosti zavrnjen

Odbor za gospodarstvo Državnega Zbora RS je 13. januarja 2015 v drugem branju obravnaval predlog zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju pokopališč poslanca Janija Möderndorferja. Vabilu na sejo se je odzval tudi SOS. Odbor je pričakovano sklenil, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, kot je predlagala Vlada RS. Tako predlagatelj, kot številni prisotni... Preberi več

Predvidene spremembe zakonodaje s področja gradnje objektov in varstva okolja in s tem povezan prenos pooblastil med državno in občinsko inšpekcijo

Kategorija: Inšpektorji / Zakonodaja

Komisija občinskih inšpektorjev je obravnvavala predloge gradbenih zakonov, ki predvidevajo prenos novih in obsežnih nalog na občine. Zato se je komisija odločila, da se občine opozori na povečane obveznosti,  ki izhajajo iz novih predlogov gradbene zakonodaje (iz vidika občinskih inšpektorjev). V skldadu s predlogi zakonov se ves nadzor nad enostavnimi objekti, ki ne potrebujejo gradbenega... Preberi več

Skupna seja delovnih teles za prostor pri SOS, ZOS in ZMOS

V sredo, 6.1.2016, so se na skupni seji v Mariboru sestali predstavniki delovnih teles pristojnih za prostor pri SOS, ZOS in ZMOS, komisije za inšpekcijo pri SOS, Ministrstva za okolje in prostor (MOP) ter Geodetskega inštituta Slovenije. Člani delovnih skupin so se seznanili s predlogom koncepta vzpostavitve registra stavbnih zemljišč, ki so ga predstavili predstavniki MOP ter... Preberi več

Ponovni sestanek na temo jamstev za odlagališča

Kategorija: Finance / GJS

V četrtek, 7. 1. 2016,  je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekal sestanek glede finančnih jamstev za odlagališča.  Sestanek je bil sklican na pobudo SOS in namenjen razpravi o možnem upoštevanju predlaganih sprememb Uredbe o odlagališčih odpadkov v 42. členu. Državna sekretarka Lidija Stebernak je povedala, da želijo skupaj z občinami poiskati rešitev za... Preberi več

Informativno zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov na območju RS

Kategorija: Prostor

Skupnost občin Slovenije na prošnjo Ministrstva za notranje zadeve obvešča, da je Ministrstvo za notranje zadeve na svoji in spletni strani policije objavilo informativno zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov na območju Republike Slovenije v velikosti med 12.000 in 15.000 m2 za nastanitev ljudi. Tukaj najdete objavo: INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB.  

Črpanje sredstev po 21. in 23. členu  ZFO

Kategorija: Finance

V sredo, 6. januarja 2016, je bil na Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo sestanek v zvezi z izvajanjem 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin. Direktor direktorata za regionalni razvoj, Marko Drofenik  je uvodoma pojasnil načrte ministrstva v zvezi z omenjenima dvema členoma in sicer, da bodo občine v skladu s 56. členom ZIPRS1617... Preberi več

SOS podpisal skupen sporazum z združenjem SAZAS

Kategorija: Kultura

Skupnost občin Slovenije je v mesecu decembru 2015 podpisala Aneks k skupnem sporazumu o uporabi avtorskih del iz repertuarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji občin. S podpisom aneksa k skupnem sporazumu smo za občine zagotovili enake pogoje/popuste, kot so veljali v prejšnjih letih. Občine lahko tako na podlagi podpisanega skupnega sporazuma... Preberi več