• Domov
  • Arhiv za januar, 2016

Month: januar 2016 - stran 3 od 3

Razlike v plačah med spoloma

Ženske so enako dobro ali bolje izobražene kot moški, vendar se njihovo znanje pogosto slabše ceni in poklicno napredujejo počasneje. Posledično v Evropski uniji ženske v povprečju zaslužijo 16 % manj kot moški. Razlike v višini plače žensk in moških odražajo trajno diskriminacijo in neenakosti na trgu dela, v praksi predvsem na škodo žensk. Vzroki… Preberi več

Predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je objavljen predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (besedilo najdete TUKAJ), ki je usklajena z ZJN-3. Saj drugi odstavek 119. člena ZJN-3 določa, da Vlada RS uskladi uredbo iz osmega odstavka 32. člena tega zakona v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona. Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu -ROK PODALJŠAN

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je MDDSZ objavilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. S predlogom se celostno ureja področje socialno varstvenih storitev (s predlogom novih socialnovarstvenih storitev, tj. socialna aktivacija in koordinirana oskrba v skupnosti), zagotavlja pravna podlaga za razvoj socialnovarstvenih programov (kot dopolnitev socialnovarstvenim storitvam in ukrepom), ukinja… Preberi več

Začetki emancipacije žensk na Slovenskem

Slovenska zgodovina je, tako kot zgodovina nasploh, večinoma prezrla ključno vlogo žensk. Šele druga polovica 19. stoletja je bilo obdobje vstopanja žensk v javno življenje in odpiranja »ženskega vprašanja«, ki je nato v novem stoletju preraslo v žensko gibanje za enakopravnost. Vstop dam in gospodičen v javno življenje sicer še ni spremenilo njihovega družbenega položaja… Preberi več

Mehanizmi in ukrepi za večjo vključenost žensk v lokalno politiko na Norveškem

Predstavnici Skupnosti občin Slovenije sta se v mesecu aprilu 2015 udeležili študijskega obiska na Norveškem, kjer sta se sestali z Združenjem mest in regij na Norveškem (KS). Obisk je bil namenjen seznanitvi s primeri dobrih in uspešnih praks za vključevanje žensk v politično življenje ter seznanitvi s političnim sistemom, ki že desetletja omogoča enakopravno vključevanje… Preberi več

Enakost spolov tudi v proračunu občin na Balkanu

Delovna skupina za fiskalno decentralizacijo pri organizaciji NALAS, ki združuje združenja občin v jugovzhodni Evropi , se je v avgustu 2015 sestala na poletni šoli financ, kjer so celodnevno izobraževanje posvetili načrtovanju občinskega proračuna z ozirom na potrebe obeh spolov. Dogodek je bil izveden v sodelovanju z UN Women v okviru projekta  “Ustvarjanje baze znanja… Preberi več

Priročnik za vključitev načela enakosti spolov v politiko zaposlovanja, socialne vključenosti in politiko socialne zaščite

Evrope Direct je objavila Priročnik za vključitev načela enakosti spolov v politiko zaposlovanja, socialne vključenosti in politiko socialne zaščite, ki daje učinkovite napotke vsem akterjem, še posebej tistim, ki se ukvarjajo s politiko zaposlovanja, socialne vključenosti in socialne zaščite v državah članicah, pri uspešnejši vključitvi načela enakosti spolov v to politiko in za izpolnjevanje potreb… Preberi več