• Domov
  • Predstavitev projekta GreenS na MJU

Skupnost občin Slovenije sodeluje v projektu GreenS, katerega cilj je dodatno okrepiti sposobnosti in zmogljivosti javnih organov za varčevanje z energijo in zmanjšanje emisij CO₂ in nižanje stroškov z uporabo inovativnih rešitev za zelena javna naročila (ZeJN). Namen projekta je prispevati k premagovanju ovir pri izvajanju ZeJN. GreenS (Podporniki ZeJN za inovativne in trajnostne institucionalne spremembe) je mednarodni projekt, ki ga podpira Evropska komisija v okviru programa Obzorje 2020 (http://greensproject.eu/en), v njem pa sodelujejo Bolgarija, Ciper, Nemčija, Italija, Latvija, Slovenija, Španija in Švedska.
Ena izmed ključnih aktivnosti projekta je tudi zbrati informacije o obstoječih procesih in praksah ZeJN v osmih državah članicah EU, ki sodelujejo v projektu GreenS. Raziskava je bila usmerjena na strokovnjake javnega naročanja v javnem sektorju na vseh institucionalnih ravneh.
Na Ministrstvo za javno upravo smo se obrnili s prošnjo za sestanek, ki je potekal 28. januarja 2016. Na sestanku smo predstavili rezultate raziskave, ki vključuje tudi predstavitev izkušenj javnih naročnikov pri izvajanju ZeJN v Sloveniji. S predstavnicami ministrstva smo se pogovorili tudi o možnostih sodelovanja v prihodnje, saj prepoznavamo kar nekaj priložnosti pozitivnih sinergijskih učinkov glede na ključne naloge ministrstva in naših bodočih projektnih aktivnostih.

GREENSlogo2a

EU


Nazadnje posodobljeno: