• Domov
  • Razlike v plačah med spoloma

Ženske so enako dobro ali bolje izobražene kot moški, vendar se njihovo znanje pogosto slabše ceni in poklicno napredujejo počasneje. Posledično v Evropski uniji ženske v povprečju zaslužijo 16 % manj kot moški.

Razlike v višini plače žensk in moških odražajo trajno diskriminacijo in neenakosti na trgu dela, v praksi predvsem na škodo žensk. Vzroki za razliko v plači so kompleksni in medsebojno prepleteni. Na teh straneh pojasnjujemo vzroke za razlike v plači in kako si jih EU prizadeva odpraviti. Ob letošnjem evropskem dnevu enakega plačila za enako delo je Generalni direktorat za pravosodje izdal knjižico “Odpravljanje razlik v plači žensk in moških v Evropski uniji, ki vsebuje najnovejše statistične podatke, ukrepe Evropske komisije in primere nacionalnih dobrih praks.